Overslaan en naar de inhoud gaan
afbeelding: Jasper Deltour

Artificiële intelligentie

Nieuws op AI: drie werven voor de journalistiek

De razendsnelle doorbraak van AI, en generatieve AI in het bijzonder, brengt de nieuwsmedia en journalistiek in een nieuwe stroomversnelling. Voor een goede aanpak zien we drie werven. Hoe zit het met de kwaliteit en betrouwbaarheid van de nieuwe AI-tools op zich? Hoe organiseren we de uitrol van de nieuwe technologie op nieuwsredacties? En hoe gaan we om met AI-ontwikkelingen buiten onze eigen sector maar met niettemin een grote impact erop?

Lees verder

De kansen en risico’s van AI voor de journalistiek

Prachtige nieuwe mogelijkheden lijken zich aan te dienen nu generatieve artificiële intelligentie de communicatietechnologie een boost van jewelste geeft. Maar de risico’s zijn navenant, en mogelijk zelfs existentieel voor de professionele journalistiek. Een eerste analyse.

Lees verder

De uitrol van AI: leidraad voor redacties

De almaar intensievere ontwikkeling en inzet van generatieve AI (GenAI) brengt de hele samenleving in een nieuwe stroomversnelling, de nieuwsmediasector en de journalistiek inbegrepen. (Gen)AI kan mens en maatschappij veel opleveren, maar moet goed worden beheerd. VVJ Academy werkte in dat verband een leidraad uit. Ze bevat richtsnoeren voor de invoering en inzet van AI in de nieuwsmediabedrijven en op redacties in het bijzonder.

Lees meer

Tussen voluntarisme en vrees

Wat brengt de huidige (generatieve) AI-revolutie voor de (Vlaamse) journalistiek? Aan vijftien journalisten en communicatiewetenschappers legden we drie vragen voor: (1) Welke mogelijkheden biedt AI voor nieuwsmedia en journalisten, en waar liggen haar beperkingen? (2) Op welke aspecten van het vak zal AI impact hebben? (3) En kleurt de toekomst al bij al roos- of donkerkleurig af? 

Hier een synthese van de bevindingen.

15 experten over journalistiek en AI

Wat brengt de huidige (generatieve) AI-revolutie voor de (Vlaamse) journalistiek? Welke mogelijkheden biedt ze, en waar liggen de grenzen en gevaren?

Vijftien journalisten en communicatiewetenschappers bieden ons hun inzichten.

Nuttige én verantwoorde AI-tools voor journalisten

Generatieve AI biedt voor journalisten ongetwijfeld mooie nieuwe mogelijkheden, maar kent ook haar beperkingen. Op een workshop van VVJ Academy op 14.12.2023 lieten drie journalisten met grote expertise ter zake in hun persoonlijke AI-toolbox kijken.

Lees hier het uitgebreide verslag.

AI en journalistieke auteursrechten (nota)

De opkomst van generatieve AI in de journalistiek doet belangrijke vragen rijzen van auteursrechtelijke aard. Die situeren zich op diverse niveaus. Het staat vast dat externe AI-ontwikkelaars royaal gebruik maken van onder meer journalistiek werk voor het voeden en trainen van hun taal- en andere modellen. Hier dringt zich de vraag op naar een correcte behandeling van de oorspronkelijke contentmakers. Tegelijk rollen mediahuizen zelf momenteel interne AI-applicaties uit (al dan niet gebaseerd op externe modellen). In belangrijke mate, onder meer voor multipublishing, maken ook zij daarbij royaal gebruik van journalistieke werken. Dat doet ook op dit niveau de vraag rijzen naar een correcte behandeling van de journalisten-auteurs.

Lees meer in deze nota.

Onze partners