Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken als journalist

Loontrekkend, zelfstandig of nog ander statuut

Loontrekkend

Loontrekkende journalisten vormen de belangrijkste groep binnen het vak: drie kwart van de professionele journalisten in Vlaanderen is in loondienst (76,6%). In april 2023 zijn er 1865 loontrekkende (stagiair-)beroepsjournalisten en journalisten van beroep, tegenover 629 freelancers. Daarnaast zijn 119 zelfstandige journalisten in bijberoep lid van de VVJ. Heb je een juridische of andere vraag voor de VVJ? Contacteer ons op info@journalist.be.

Loontrekkende erkende beroepsjournalisten hebben recht op het wettelijk journalistenpensioen. Antwoorden op je vragen hierover vind je hier.

Freelance

Heel wat journalisten starten als freelancer in het vak. Hieronder vind je alvast een beknopt overzicht van info die je kan raadplegen bij ons. Ook hier geldt weer: vind je het antwoord niet terug, contacteer ons op info@journalist.be.

Uitzendarbeid

Niet iedereen zet meteen de stap naar een onderneming. Proeven van het vak kan ook via uitzendovereenkomsten. Hier vind je daarover meer info.

Meldpunt persveilig.be

Er is een zekere verruwing van het maatschappelijke verkeer aan de gang. Ook journalisten ervaren meer agressie, afkomstig van burgers maar ook beleidsverantwoordelijken. Meer en meer is sprake van een zeker anti-journalistiek klimaat.

Mediakritiek moet er zijn en is van alle tijden. Als beroepsvereniging van journalisten geloven we meer dan ooit in vrije, maar tegelijk verantwoordelijke journalistiek. Die verantwoordelijkheid geven we in de eerste plaats vorm via de Code en de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be). Maar mediakritiek moet inhoudelijk gestaafd en beschaafd zijn, zonder aantasting van de persoonlijke integriteit van een journalist. Precies op dit punt evolueren de zaken negatief.

Om deze redenen richt de VVJ een specifiek Meldpunt in voor agressie tegenover journalisten in Vlaanderen.

Het registreren van en reageren op gewelddaden ten aanzien van journalisten was voor de goede orde altijd al een belangrijk werkthema voor de VVJ. Maar met het nieuwe Meldpunt willen we een versnelling hoger schakelen in de aanpak van het probleem.

Onze partners