Overslaan en naar de inhoud gaan

Meldpunt persveilig.be

Er is een zekere verruwing van het maatschappelijke verkeer aan de gang. Ook journalisten ervaren meer agressie, afkomstig van burgers maar ook beleidsverantwoordelijken. Meer en meer is sprake van een zeker anti-journalistiek klimaat.

Mediakritiek moet er zijn en is van alle tijden. Als beroepsvereniging van journalisten geloven we meer dan ooit in vrije, maar tegelijk verantwoordelijke journalistiek. Die verantwoordelijkheid geven we in de eerste plaats vorm via de Code en de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be). Maar mediakritiek moet inhoudelijk gestaafd en beschaafd zijn, zonder aantasting van de persoonlijke integriteit van een journalist. Precies op dit punt evolueren de zaken negatief.

Om deze redenen richt de VVJ een specifiek Meldpunt in voor agressie tegenover journalisten in Vlaanderen.

Het registreren van en reageren op gewelddaden ten aanzien van journalisten was voor de goede orde altijd al een belangrijk werkthema voor de VVJ. Maar met het nieuwe Meldpunt willen we een versnelling hoger schakelen in de aanpak van het probleem.

Onze partners