Overslaan en naar de inhoud gaan

Zowel erkende beroepsjournalisten als journalisten van beroep (dus geen stagiair-beroepsjournalisten) kunnen naast nationale persdocumenten ook een (blauwe metalen) autopersplaat aanvragen.

Hiervoor moet je een waarborg van 50 euro betalen, wanneer je lid bent van de VVJ.
Ben je geen lid, dan betaal je 80 euro. Niet-leden betalen bovendien 75 euro voor het jaarlijks validatievignet. Voor leden is dit vignet verrekend in het lidgeld.

De autopersplaat laat journalisten toe zich in het verkeer snel te identificeren. Opgelet: ook met de autopersplaat moeten de geldende verkeersregels steeds worden nageleefd! Je zal dus bijvoorbeeld reglementair moeten parkeren.

Je kan een autopersplaat aanvragen op het VVJ-secretariaat. Na betaling van het verschuldigde bedrag (op rekening nr. BE33 2100 3197 0646) krijg je de plaat opgestuurd.

VVJ-secretariaat
Zennestraat 21
1000 Brussel
02 777 08 40
E-mail 

Autopersplaat
Onze partners