Overslaan en naar de inhoud gaan

Over de VVJ

De Vlaamse Vereniging van Journalisten – afgekort VVJ – is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten. De meerderheid van onze leden is erkend beroepsjournalist en beschikt over officiële persdocumenten.

Bijna alle Vlaamse beroepsjournalisten en meer en meer journalisten in bijberoep zijn lid van de VVJ, wat haar een zeer representatief karakter verleent. De VVJ behartigt met al haar kunnen de professionele, sociale en intellectuele belangen van de Vlaamse journalisten. Dat houdt een permanente bezorgdheid en voortdurende initiatieven in rond de erkenning van de persdocumenten, de inkomenspositie en arbeidsvoorwaarden, de persvrijheid en zelfregulering, auteursrechten, en nog veel meer.

Wisselwerking

De VVJ kwijt zich hier overigens van in een permanente wisselwerking met de federale AVBB, de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, uit wiens schoot ze in 1998 is ontstaan. Terwijl de AVBB optreedt wanneer federale belangen in het geding zijn – denk aan de wet op het beroepsstatuut, de verhoudingen met politie en justitie of de journalistieke auteursrechten – dan schiet de VVJ in actie wanneer Vlaamse dossiers op tafel liggen – voorbeelden hiervan zijn het omroepbeleid, de overheidssteun aan de pers en de aanvaarding van stagiair-beroepsjournalisten.

Aan Franstalige kant is zo ook de AJP opgericht – Association des Journalistes Professionnels. De driehoeksstructuur AVBB-VVJ-AJP beantwoordt helemaal aan de federale logica van het land zelf. Nederlandstalige journalisten kunnen zich aansluiten bij de VVJ, waardoor ze meteen ook lid worden van de federale AVBB/AGJPB. Voor de Franstalige collega’s gaat het om respectievelijk de AJP en de AGJPB/AVBB. VVJ en AJP beschikken over eigen financiële middelen, waarmee eerst en vooral een gemeenschappelijk ‘nationaal’ secretariaat wordt gefinancierd.

Onze partners