Overslaan en naar de inhoud gaan

Over VVJ Academy

VVJ Academy is het kenniscentrum van de VVJ, de erkende beroepsvereniging van journalisten in Vlaanderen/België. Gelanceerd op 1 september 2023, moet VVJ Academy uitgroeien tot het documentatie- en informatiecentrum voor de journalistiek in het land.

Grote uitdagingen

Mens en samenleving maken vandaag turbulente tijden mee, en dat heeft ook impact op de journalistiek. Politieke en sociale, economische en culturele, ecologische en technologische ontwikkelingen trekken diepe sporen door de (nieuws)mediasector.

Net zoals het internet dertig jaar geleden, staat nu generatieve artificiële intelligentie op het punt voor revolutionaire omwentelingen te zorgen. AI creëert talloze nieuwe mogelijkheden, maar houdt ook risico's in, die zelfs existentieel van aard zijn. Enkel een stevig onderbouwde opvolging van deze evolutie zal toelaten dat ze in het voordeel uitdraait van professionele en kwaliteitsvolle journalistiek.

Dat doet niets af aan de klassieke thema's die altijd al van vitaal belang zijn geweest voor journalisten: hun beroepsstatuut en werkfaciliteiten, hun werkgelegenheid en arbeidsstatuut, hun vergoedingen (inclusief auteursrechten) en werkdruk, hun veiligheid en onafhankelijkheid, hun vrijheid van informatiegaring en hun vrijheid van berichtgeving, hun gerechtelijke aansprakelijkheid en hun deontologie. Ook al deze topics verdienen blijvende aandacht.

-------------

'Met VVJ Academy willen we voor ons belangrijke thema's uitdiepen, zodat we minder achter de feiten moeten aanhollen en beter gewapend onze toekomst kunnen vrijwaren.'

Kris Van Haver, voorzitter VVJ

--------------

Kennisverzameling en -deling

Met de VVJ Academy wil de VVJ beter inspelen op al deze uitdagingen. De Academy moet uitgroeien tot een volwaardig kenniscentrum dat de VVJ ondersteunt in zowel haar individuele dienstverlening als haar structurele belangenbehartiging.

De VVJ Academy krijgt een dubbele functie: (1) kennis verzamelen en studiewerk leveren met betrekking tot belangrijke actuele thema’s in verband met journalistiek en nieuws (zie de opgesomde thema’s hierboven), en (2) die kennis gepast ontsluiten.

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kende de VVJ een projecttoelage van € 125.000 toe voor haar Academy in de periode 1.09.2023 - 30.08.2024. De ondersteuning betreft:

'1° het realiseren van kennisverzameling, studiewerk en expertise-ontwikkelingen omtrent, niet eerder opgenomen in de reguliere werking en complementair aan ander onderzoek, sector-relevante studiethema's zoals digitalisering, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie of andere actuele en vernieuwende thema's op maat van en met als doelgroep de journalist;

2° het maximaal ontsluiten van bevindingen via de eigen website en minstens 5 publieke informatiemomenten en minstens 5 publicaties op maat van en met als doelgroep de journalist omtrent deze nieuwe studiethema's.'

Het subsidiebesluit bepaalt nog dat de VVJ Academy deze activiteiten complementair zal afstemmen op Mediapunt, het nieuwe interuniversitaire kenniscentrum voor mediaonderzoek in de brede betekenis, en op andere relevante onderzoeksinstellingen.

Onze partners