Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel gestelde vragen

Heb je een vraag over je perskaart? Check eerst eens deze veel gestelde vragen. 

Staat jouw vraag er niet tussen, dan kan je nog altijd mailen naar info@journalist.be

Ben je journalist in hoofdberoep en werk je voor algemene nieuwsmedia of de periodieke pers in België, zonder dit te combineren met commerciële nevenactiviteiten, dan kan je een perskaart als (stagiair-)beroepsjournalist of als journalist van beroep krijgen.

→ Als dit al minstens 2 jaar het geval is, kan je meteen een aanvraag erkenning als beroepsjournalist indienen bij de (onafhankelijke) Erkenningscommissie (www.cebj.be). Journalisten van de periodieke pers dienen hun aanvraag in bij de VJPP. Eens erkend, zorgt de VVJ voor de bestelling van je perskaart. Dit is een officiële kaart, aangemaakt door de FOD Binnenlandse Zaken.

Voor meer info over de erkenning als beroepsjournalist: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/erkenning-als-beroepsjournalist
Voor meer info over de erkenning als journalist van beroep: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/erkenning-als-journalist-van-beroep

→ Indien je minder dan 2 jaar (en langer dan 3 maanden) als journalist in hoofdberoep aan de slag bent, kan je bij de VVJ een lidmaatschap als stagiair-beroepsjournalist aanvragen en dan krijg je een stageperskaart.

Voor meer info over het lidmaatschap als stagiair-beroepsjournalist: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/aanvaarding-als

Dat kan.
Journalisten die al 2 jaar in hoofdberoep voor gespecialiseerde media werken, kunnen terecht bij de Vereniging van de Periodieke Pers (VJPP). Via hen kan je de enige andere officieel erkende Belgische perskaart verkrijgen, namelijk die van ‘Journalist van Beroep’.

Journalisten die minder dan 2 jaar in hoofdberoep voor gespecialiseerde media werken kunnen aansluiten bij de VVJ als stagiair-beroepsjournalist.

Zie voor meer info de website van de VJPP: http://ajpp-vjpp.be/vjpp/doorgangsbewijs/
of bel naar 02 777 08 40

De beslissing of je al dan niet erkend kan worden als beroepsjournalist ligt niet in handen van de VVJ. Daarvoor is er een onafhankelijke Erkenningscommissie opgericht. Alle uitleg en de nodige formulieren om de aanvraag in te dienen, vind je op hun website cebj.be (klik bovenaan op ‘start uw dossier’).

Je kan kiezen of je de aanvraag naar de commissie stuurt of naar de VVJ. Als je ze naar ons stuurt, dan geven wij de aanvraag rechtstreeks door aan de commissie. Het enige verschil is dat je dan van ons een bevestiging krijgt dat je dossier goed is aangekomen.

Nee, dat gaat niet. Maar je kan wel lid worden van de VVJ. Als je in bijberoep als journalist werkt, dan kan je lid worden als persmedewerker. Je krijgt dan een lidkaart van de VVJ en ook al is dit geen echte perskaart, het kan toch een heel aantal deuren openen. Bovendien geniet je dan van de andere voordelen van een lidmaatschap bij de VVJ.

Voor meer info over het lidmaatschap als persmedewerker en de voordelen ervan: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/aanvaarding-als-persmedewerker

Nee, je moet voor je werk vergoed worden om aanspraak te kunnen maken op een perskaart of de lidkaart als persmedewerker.
Je kan wel lid worden van de VVJ als erelid (als je reeds lid was), of indien je journalistiek studeert of doceert, als lid student/docent.

Voor meer info over alle soorten lidmaatschap bij de VVJ: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten

Je kan geen perskaart krijgen, maar je kan wel een officiële ‘T-kaart’ als technicus aanvragen. Ook die wordt door de FOD Binnenlandse Zaken aangemaakt. Je moet daarvoor een aanvraag indienen bij de (onafhankelijke) Erkenningscommissie.

Voor meer info over de T-kaart: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/erkenning-als-technicus

Je kan in aanmerking komen voor een Belgische perskaart, maar niet via de VVJ. Je kan daarvoor terecht bij API (Association de la Presse Internationale).

Zie voor meer info hun website http://www.api-ipa.org of bel naar 02 235 22 24 

In ‘veilige’ landen is het meestal voldoende om je Belgische perskaart te tonen. Als je echter ver weg reist of naar gevaarlijke gebieden, dan is het aan te raden om een internationale perskaart aan te schaffen via de VVJ. Dit is alleen mogelijk voor leden van de VVJ.

Voor meer info over de internationale perskaart: https://www.journalist.be/nl/lid-worden-persdocumenten/soorten-lidmaatschappersdocumenten/internationale-perskaart

Nee, enkel officieel erkende beroepsjournalisten, journalisten van beroep en stagiair-beroepsjournalisten kunnen via de VVJ een formulier voor een gratis treinkaart krijgen.

Je kan een duplicaat van je perskaart aanvragen bij de VVJ.

→ Je bent stagiair-beroepsjournalist/persmedewerker/erelid: een mailtje naar de VVJ (info@journalist.be) volstaat.
→ Je bent beroepsjournalist/journalist van beroep/technicus: bij diefstal of verlies van de kaart, moet je ons een PV van diefstal of verlies bezorgen. Als je van medium veranderd bent of als je kaart stuk is, volstaat het ons een mailtje te sturen (info@journalist.be).

Een duplicaat is gratis voor VVJ-leden. Niet-leden betalen opnieuw de administratiekost voor de perskaart (100 euro) en de prijs voor het jaarlijkse validatievignet (75 euro). Ze kunnen er ook voor kiezen toch nog het lidgeld bij te passen en zo een gratis duplicaat van hun perskaart te krijgen.

Indien je dat wenst, bezorgen we je, in afwachting van je duplicaat, een attest waarin vermeld staat dat je als beroepsjournalist erkend bent door de Erkenningscommissie.

Onze partners