Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site Vlaamse Vereniging van Journalisten is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Vlaamse Vereniging van Journalisten de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vlaamse Vereniging van Journalisten. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Vlaamse Vereniging van Journalisten, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Vlaamse Vereniging van Journalisten.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Vlaamse Vereniging van Journalisten besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Vlaamse Vereniging van Journalisten kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Vlaamse Vereniging van Journalisten kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Vlaamse Vereniging van Journalisten kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met Vlaamse Vereniging van Journalisten bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze Disclaimer via:

Vlaamse Vereniging van Journalisten
Zennestraat 21 - 1000 Brussel

BE0880359528

Vlaamse Vereniging van Journalisten
Website: https://www.journalist.be/nl
Email: info@journalist.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 777 08 40

Onze partners