Overslaan en naar de inhoud gaan

VVJ en AJP vragen behoud consulaire bijstand aan buitenlandjournalisten

De VVJ en de AJP hebben het Grondwettelijk Hof gevraagd een bepaling in de Wet tot wijziging van het consulair wetboek van 9 mei 2018 te vernietigen. Volgens de nieuwe wet kunnen personen "die zich begeven hebben naar een gebied waar een gewapend conflict woedt" geen beroep doen op consulaire bijstand. Onder die omschrijving vallen ook journalisten.

De wetgever verantwoordt de uitzondering met het argument dat reizigers moeten worden geresponsabiliseerd. Alleen snijdt die redenering in het geval van journalisten geen hout, aangezien zij niet als 'reizigers' kunnen worden beschouwd. Ook personen die humanitair werk doen, zijn dat niet. Journalisten die wereldwijd vat proberen te krijgen op de actualiteit verdienen juist een brede bescherming. Dat is a fortiori het geval nu ze in heel wat landen zelf het slachtoffer zijn van intimidatie en geweld.

Meer info: Pol Deltour (Nationaal Secretaris VVJ) en Charlotte Michils (juridisch adviseur VVJ)

Raadpleeg hier de wet van 9 mei 2018

Foto: © Philip Reynaers/ /Photo News

Onze partners