Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscale hervorming auteursrecht: AVBB en JAM dringen aan op spoedoverleg

De regering behandelt komende vrijdag het ontwerp van programmawet, waarbinnen ook de hervorming van de auteursrechten valt. De AVBB en de JAM zijn verheugd dat journalisten binnen het toepassingsgebied van de fiscale gunstregeling voor auteursrechtelijke vergoedingen vallen. Toch baren de korte overgangsperiode en de 70-30 verdeelsleutel ons zorgen.

De nieuwe wet komt als een verrassing. In juni nog werd de ruling voor freelancejournalisten formeel verlengd voor vijf jaar. Die bepaalt dat freelancejournalisten tot 50% van hun vergoeding kunnen inbrengen als fiscaal voordelige auteursrechtelijke vergoeding. De abrupte omschakeling naar een minder voordelig regime zal de freelance beroepsgroep - die reeds met grote onvoorspelbaarheid qua inkomsten en opdrachten kampt - verder in de precariteit duwen. De nieuwe verhouding waarbij nog slechts maximaal 30% van de totale vergoeding als auteursvergoeding wordt aangemerkt, heeft dan ook significant minder netto-inkomsten als gevolg.

De AVBB en de JAM hebben alle begrip voor een hervorming die de al te brede toepassing van de gunstregeling wil terugschroeven. Toch verwerpen ze de 70-30 verdelingssleutel die geen rekening houdt met het sociaal statuut van de begunstigde of de sector waarin hij tewerkgesteld is.

De AVBB en de JAM verwijzen naar herhaaldelijk constructief overleg met de bevoegde kabinetten naar aanleiding van de nieuwe regeling en hopen dan ook op een bijsturing van de verhouding respectievelijk overgangsperiode.

(Foto: Hatim Kaghat/Belga)

Onze partners