Overslaan en naar de inhoud gaan

7 tips voor het omgaan met wanbetalers

Om financiële risico’s met wanbetalers zoveel mogelijk te vermijden, volgen hierna 7 tips. 1. Algemene voorwaarden In het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten van de VVJ vind je informatie over minimumtarieven, samenwerkingsovereenkomsten en betalingstermijnen (principieel 30 kalenderdagen). Vermeld die betalingstermijn en de uiterste betaaldatum op je factuur. Nog in het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten vind je meer info over nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoeding. Op journalist.be vind je een VVJ-modelovereenkomst voor zelfstandige samenwerking. 2. Betalingstermijn opvolgen Sommige uitgevers verlengen betalingstermijnen door een vaste betaaldatum per maand te hanteren of je pas te laten factureren na publicatie van je artikel. Weet dat er correcte en minder stipte betalers zijn. Wordt een factuur niet tijdig betaald, stuur dan eerst een vriendelijke herinnering via e-mail. Blijft reactie uit, zend dan een ‘ingebrekestelling’ per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Vermeld een nieuwe uiterste betalingstermijn (bijvoorbeeld 14 dagen) en zeg dat je zo nodig verdere stappen zet. 3. Jaarrekening consulteren Bij de Nationale Bank kan je de jaarrekening van bedrijven raadplegen (3). Bedrijven moeten hun jaarrekening daar verplicht indienen. Wanneer er slechts een oude jaarrekening wordt getoond, moet er een belletje gaan rinkelen. Op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie kan de ondernemingsrechtbank de ontbinding van een vennootschap uitspreken als ze haar jaarrekening niet heeft ingediend. Kijk in de jaarrekening naar schulden, handelsschulden en eventuele verliezen. 4. Dossier samenstellen Van zodra je betalingsproblemen ervaart, is het belangrijk om een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen. Communiceer via e-mail om schriftelijk en dus aantoonbaar bewijsmateriaal in handen te hebben. Bevestig de inhoud van telefoongesprekken of sms-verkeer via e-mail. Houd alle e-mails en sms’en goed bij. Vervolledig je dossier met kopies van gepubliceerde artikels, screenshots van door jou geplaatste berichten op een website, Facebook-pagina of Instagram-account. 5. VVJ inschakelen Geeft een uitgever geen gevolg aan je betalingsverzoek, dan kan je de VVJ inschakelen om bijkomende druk uit te oefenen of op te treden als bemiddelaar. 6. Dagvaarding en rechtszaak Wanneer de uitgever niet reageert én het openstaande factuurbedrag voldoende hoog is, kan er via de VVJ worden gedagvaard en een rechtszaak voor de ondernemingsrechtbank worden opgestart. 7. Schuldvordering bij curator Wanneer de ondernemingsrechtbank de uitgeverij failliet verklaart en een curator aanstelt, moet je je schuldvordering berekenen en een dossier indienen via Regsol. Verreken hierin de schadevergoeding en de nalatigheidsintresten die je hebt vermeld op je factuur. Kijk naar de uiterste datum waarop je de schuldvordering moet indienen bij de curator. Upload alle nuttige documenten zoals facturen, eventuele afbetalingsvoorschotten, rekeninguittreksels of een vonnis van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot achterstallige betalingen. (GVL) (Foto: John Thys/BELGA PHOTO)

Onze partners