Overslaan en naar de inhoud gaan
Foto: CM/VVJ
Foto: CM/VVJ

VVJ wil opheldering over huiszoeking bij Koerdische media in Denderleeuw

VVJ laakt de intimidatie waarmee de huiszoeking gepaard ging.

Zoals bekend voerde de federale politie in de nacht van 22 op 23 april een huiszoeking uit in het gebouw van de Koerdische televisiezenders STERK TV en Medya Haber (Medya News) in Denderleeuw. De VVJ laakt de intimidatie waarmee de huiszoeking gepaard ging.

Volgens het federaal parket gebeurde de huiszoeking op vraag van het Franse nationale antiterroristische parket PNAT. Dat onderzoekt de financiering van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De partij staat op de terreurlijst van de Europese Unie, in België wordt ze niet meer beschouwd als terroristische organisatie.

De nachtelijke huiszoeking duurde van 1 tot 4.30 uur en bracht meer dan 100 politiemensen op de been. De Koerdische mediabedrijven hekelen het machtsvertoon waarmee de actie gepaard ging. 'Er was bewaking met sleutels aanwezig', klinkt het, 'deuren openbreken was niet nodig'. Een plaatsbezoek leert dat er meerdere deuren werden geforceerd en uit hun hengsels werden genomen. In verschillende ruimtes werden er ook valse plafonds opengebroken en grote LED-schermen beschadigd. Tot slot nam het parket twee computers mee die naast boekhoudkundige en bankverrichtingen ook voor journalistiek werk gebruikt worden.

De Koerdische TV-kanalen in Denderleeuw waren eerder al het doelwit van politieactie in 1996 en in 2010. In 2010 was de schade als gevolg van de huiszoeking nog groter. Aan geen van beide invallen werd een vervolg gegeven.

De VVJ wenst de autoriteiten attent te maken op de in België geldende waarborgen inzake persvrijheid. De Koerdische zenders zijn gevestigd in België, elke inmenging is gebonden aan strikte voorwaarden. Ook de bescherming van het journalistiek bronnengeheim geldt evenzeer voor hun journalisten. Volgens de wet van 5 april 2005 is het doorbreken van het bronnengeheim onderworpen aan strenge criteria. Vordering tot vrijgave van informatiebronnen kan maar mits voorafgaandelijke beoordeling door een rechter, en enkel om 'misdrijven te voorkomen die een ernstige bedreiging opleveren voor de fysieke integriteit'. De info moet ook van cruciaal belang zijn om deze misdrijven te voorkomen (proportionaliteitsbeginsel) en ze mag niet op een alternatieve manier kunnen verkregen worden (subsidiariteitsbeginsel).

De VVJ dringt aan op opheldering.

(CM)

Onze partners