Overslaan en naar de inhoud gaan

'Overtuigd dat de Belgische regering een federale beroepsinstantie met beslissingsbevoegdheid wil'

Het Belgisch hoofdstuk van het laatste rechtsstaatrapport van de Europese Commissie doet de wenkbrauwen fronsen. Daarin staat te lezen dat de regering het initiatief neemt om de federale beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur (Commissie voor de Toegang tot bestuursdocumenten of CTB) beslissingsbevoegdheid te geven.  

'Some progress has been made as regards public access to documents, insofar as initiatives are on their way to allow the Commission for access to administrative documents (CTB/CADA) to take binding decisions.'

Nochtans zwijgt het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden hierover in alle talen.   In haar verweer blijft de regering herhalen dat ze in eerste instantie de aanbevelingen van Group of States against Corruption (GRECO), een organisatie in de Raad van Europa die strijdt tegen corruptie, wil uitvoeren. Het zou volgens verschillende leden van de meerderheid gaan om zogenaamde quick wins, oplossingen zonder al te grote operationele en budgettaire impact. In een tweede fase zou dan gefocust worden op de meer ingrijpende hervormingen.   En toch. Op het moment dat de stakeholders werden gehoord voor het rechtsstaatrapport legde de regering de laatste hand aan het wetsontwerp dat zoals bekend geen melding maakt van meer macht voor de CTB. Dan te beweren dat de regering werk maakt van een sterkere CTB is op zijn minst voorbarig.   Wel ligt er een wetsvoorstel van Ecolo-Groen uit 2021 in de schuif dat de CTB beslissingsbevoegd wil maken. Ecolo-Groen fractieleider Gilles Vanden Burre liet alvast weten het voorstel opnieuw onder de aandacht te zullen brengen in oktober.   Ten aanzien van L’Avenir liet Europees commissaris Didier Reynders vandaag weten ervan overtuigd te zijn dat de Belgische regering het voornemen had om de CTB beslissingsbevoegd te maken. 'Toch zal de info die de regering deelde met de Europese Commissie in het kader van het rechtsstaatrapport geverifieerd worden', aldus Reynders na een melding van onder meer VVJ en zusterorganisatie AJP aan de Europese Commissie.   (CM) (Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA PHOTO)

Onze partners