Overslaan en naar de inhoud gaan

VVJ bezorgd over fusie Corelio- en Concentra-kranten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) neemt bezorgd kennis van  het fusieplan dat de mediabedrijven Corelio en Concentra hebben ontvouwd. De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad enerzijds, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg anderzijds, komen hierdoor terecht onder dezelfde uitgeverskoepel van Het Mediahuis.

De VVJ erkent dat de mediasector onderhevig is aan een dubbele crisis: de economische conjunctuurcrisis en een systeemcrisis door de groeiende concurrentie van nieuwe, digitale media.  Toch mag dit geen reden zijn om afbreuk te doen aan de kwaliteit en het pluralisme van het nieuwsaanbod.

Ondanks de crisis scoren de Vlaamse mediahuizen wel degelijk nog voldoende rentabiliteit, en bovendien kunnen ze in ruime mate een beroep doen op overheidsgeld om te innoveren.

Geen ontslagen

De VVJ zal alles in het werk stellen om te vermijden dat deze fusieoperatie leidt tot ontslagen op redacties.  Dit zou de kwaliteit van het nieuwsaanbod fundamenteel hypothekeren. Een degelijke nieuwskwaliteit kan enkel worden geleverd door voldoende bezette redacties, met goed opgeleide en behoorlijk vergoede journalisten.

Dit geldt overigens evenzeer voor de vele freelance journalisten op wie zowel de Corelio- als Concentra-kranten, onder meer voor hun regionale berichtgeving, royaal een beroep doen.

De VVJ zal er tevens op toezien dat niet wordt geraakt aan de eigenheid van de betrokken krantentitels. Ze neemt de directies van Corelio en Concentra op hun woord als deze verklaren dat de redacties onafhankelijk zullen blijven. Zoniet dreigt het pluralisme van de Vlaamse dagbladpers verder te worden uitgehold. (foto: Bert Van Den Broucke/ /Photo News)

Onze partners