Overslaan en naar de inhoud gaan

Sanoma Media Belgium en vakbonden bereiken sociaal akkoord

 

Het bereikte sociaal akkoord staat in de eerste plaats in het teken van een maximaal behoud van werkgelegenheid en het bestendigen van de kwaliteit van de Sanoma Media Belgium publicaties:

1. Het concept van de kernredacties wordt door de sociale partners onderschreven. De belangrijkste doelstelling van deze kernredacties is het verhogen van de flexibiliteit. De kernredacties zullen deels bestaan uit vaste medewerkers en deels uit freelancers.

2. De invoering en organisatie van de kernredacties zal begeleid worden via daartoe op te richten overlegorganen.

3. De integratie van Sanoma Media Belgium met Sanoma Media Netherlands zal worden verdergezet om het schaalvoordeel optimaal te benutten.

Het sociaal akkoord heeft betrekking op 55 van de initieel aangekondigde 65 arbeidsplaatsen en kenmerkt de inspanningen om de sociale impact van de herstructurering bij Sanoma Media Belgium tot het minimum te beperken.

Het sociaal akkoord omvat:
• Het behoud van de huidige vertrekregeling opgenomen in cao, d.d. 1 juli 2015;
• Een engagement inzake sociale vrede tot 2017 om het wederzijds vertrouwen tussen de vakbonden en de directie te bestendigen en een context te creëren waarin het sociaal akkoord en het richten van Sanoma Media Belgium op de toekomst in een serene sfeer kunnen gerealiseerd worden.

Het ontwerpakkoord werd voorgelegd aan het personeel en werd door een ruime meerderheid ondersteund.
De betrokken medewerkers zullen geleidelijk het bedrijf verlaten in functie van de transitie die thans wordt ingezet. Binnen het kader van de wet-Renault is het aan de directie van Sanoma Media Belgium om haar werknemers correct te informeren en te begeleiden naar werk.

De transformatie omvat een verderzetting van de integratie met Sanoma Media Netherlands met als objectief om de commerciële slagkracht van het bedrijf te versterken door zich om te vormen tot een middelgrote onderneming die flexibel kan inspelen op veranderende markttrends.

Henk Scheenstra, CEO Sanoma Media Belgium: “Het is een evenwichtig akkoord geworden, dat belangrijke accenten legt voor de toekomst. Het akkoord laat ons toe om correcte tegemoetkomingen te bieden aan de getroffen werknemers. Bovendien kunnen we ons nu ten volle concentreren op onze strategische kernactiviteiten, met name de domeinen ‘Vrouwen’ en ‘Home & Deco’, waarvoor we al heel wat projecten in de steigers hebben staan. Zo zullen we flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten en partners en kunnen we de continuïteit en de lokale verankering van onze onderneming in België verzekeren.”

Onze partners