Overslaan en naar de inhoud gaan

KB moet toegang tot UBO-register verder vormgeven

Met zijn arrest van 22 november 2022 maakt het Europees Hof van Justitie een einde aan de publieke toegang tot het UBO-register dat info bevat over wie schuilgaat achter een vennootschap. Het is nu wachten op een Koninklijk Besluit dat de toegangscriteria verduidelijkt.

In het online nieuwsoverzicht van de FOD Financiën staat te lezen dat de toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden tijdelijk is opgeschort. Enkel de toegang voor bevoegde autoriteiten (en de entiteiten die in het UBO-register worden opgenomen) blijft behouden.

De mededeling is het gevolg van een Europees arrest dat oordeelt dat de onbeperkte toegang tot identificatie- en financiële gegevens van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen een disproportionele inbreuk vormt op het recht op privéleven en gegevensbescherming. Door het bewuste artikel van de gewijzigde Antiwitwasrichtlijn ongeldig te verklaren, herleeft nu dus het artikel van de oorspronkelijke Antiwitwasrichtlijn. Dat stelt dat enkel wie een legitiem belang kan aantonen – en dus niet langer elke burger – toegang moet hebben tot het register.

In de Kamer verduidelijkte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) eind januari dat 'journalisten en ngo’s die onderzoeken doen naar witwaspraktijken wel degelijk toegang hebben tot het UBO-register'. Dit in lijn met het recente arrest van het Hof van Justitie van de EU.

De administratie gaf in een communicatie met de VVJ op 6 februari mee dat 'niet in detail zal worden opgenomen welke (categorieën van) natuurlijke personen / rechtspersonen automatisch beschikken over een legitiem belang'. Veeleer zal 'legitiem belang' gedefinieerd worden aan de hand van een drietal criteria / voorwaarden die verband houden met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de onderliggende criminele activiteiten. Niet elke natuurlijke persoon die het beroep van journalist uitoefent zal met andere woorden voldoen aan het vereiste van legitiem belang. Het is aan de betrokken journalist om aan te tonen dat zijn of haar activiteiten verband houden met de genoemde strijd, aldus de administratie.

Het KB verscheen intussen in het Belgisch Staatsblad (op 17 februari) en kan hier geraadpleegd worden.

(CM)

(Foto: Laurie Dieffembacq/Belga)

Onze partners