Overslaan en naar de inhoud gaan

Hurbain t. België: Le Soir moet artikel in internetarchief anonimiseren

EHRM- arrest (Hurbain t. België) van 4 juli ‘23: 'Vrij toegankelijk online artikel komt neer op een online strafblad, G. heeft genoeg geleden'

 

We spoelen even terug. G., verantwoordelijk voor een dodelijk verkeersongeval in 1994, vraagt de uitgever van Le Soir zijn naam te verwijderen uit een artikel in het online archief. Hij beroept zich op zijn recht op vergetelheid. Le Soir weigert en G. trekt naar de rechtbank. In 2013 verplicht de rechtbank Le Soir om het artikel dat in 1994 in de papieren krant verscheen en in 2008 digitaal ontsloten werd, te anonimiseren. De originele versie, met de volledige naam van G., blijft beschikbaar als papieren versie en is as such vrij opvraagbaar. Le Soir laat het er niet bij maar vangt bot in beroep en trekt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Het arrest van 22 juni 2021 stelt geen inbreuk vast op artikel 10 EVRM. Na verwijzing naar de Grote Kamer van het EHRM op 11 oktober 2021 bevestigt deze nu dat Le Soir het online artikel moet anonimiseren.

 

Op het spel staat de integriteit van persarchieven maar ook de omvang van le droit à l’oubli (een deelaspect van het recht op privacy) in digitale vorm. Volgens het EHRM maakten de Belgische rechtbanken wel degelijk een correcte afweging. Ze namen akte van de aard en de ernst van de gerechtelijke feiten die in het artikel worden vermeld, het gebrek aan actualiteit van het artikel of het gebrek aan historisch of wetenschappelijk belang. Het vrij online toegankelijk houden van het artikel is voor G. daarentegen het equivalent van een virtueel strafblad, mede gelet op het feit dat de oorspronkelijke publicatie dateert van 30 jaar geleden. 'Anonimisering vormt voor de uitgever geen buitensporige last', besluit het Hof tot slot.

 

Naar het arrest van 4 juli 2023

Videobeelden uitspraak

 

(Foto + tekst: Charlotte Michils)

Onze partners