Overslaan en naar de inhoud gaan

Compromisvoorstel van de Europese Raad holt anti-SLAPP waarborgen uit

Morgen bespreekt JustCiv, een voorbereidende instantie in de schoot van de Europese Raad, het compromisvoorstel van de Raad dat journalisten en andere slachtoffers van juridische intimidatie beter moet beschermen. De VVJ – die deel uitmaakt van de Belgische anti-SLAPP werkgroep – betreurt de uitholling van de initiële waarborgen. Ze roept op om terug te keren naar het Commissievoorstel en er verder op voort te bouwen.

 

Cruciaal in de strijd tegen juridische intimidatie is de optie om manifest ongegronde rechtszaken na een prima facie-check versneld te kunnen afvoeren – steeds met respect voor het recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces. Vandaag moeten slachtoffers van SLAPP noodgedwongen de rit uitzitten waardoor hun schaarse middelen onnodig lang onder druk komen te staan. Het compromisvoorstel van de Raad holt die waarborg nu uit door de drempel voor vroegtijdige seponering dermate te verhogen.

 

Zoals bekend heeft het Commissievoorstel enkel betrekking op grensoverschrijdende SLAPP maar vult het de notie 'grensoverschrijdend' breed in. Het compromisvoorstel van de Raad schrapt nu de betreffende bepaling en overweging waardoor een voldoende brede en geharmoniseerde omzetting van de richtlijn op dit punt niet langer gegarandeerd is.

 

Tot slot zwijgt het compromisvoorstel voortaan over de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen. Daarnaast wordt voor de verwijzing in de kosten verwezen naar het nationaal recht en zijn er naast sancties ook 'andere geschikte maatregelen' mogelijk voor wie een nutteloze juridische kruistocht voert tegen journalisten en andere verdedigers van de publieke zaak.

 

Het behoeft weinig betoog dat een dergelijk afgezwakt voorstel geen verschil zal maken voor de slachtoffers van juridische intimidatie. Hoe het beter kan leest u in de AVBB-nota: [download id="14014"]

 

(CM)

(Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA PHOTO)

Onze partners