Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie Juridische Zaken Europees Parlement trekt SLAPP-debat weer open

Kwam de Raad van de EU begin juni nog met een afgezwakt compromisvoorstel, de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement zet de puntjes op de i. In juli volgt de onderhandelingspositie van het Europees Parlement.

Charlotte Michils

 

Juridische intimidatie jegens journalisten en mediahuizen zit Europees in de lift. De time & resource hack moet stoppen, zo erkende Europa. De Europese Commissie volgde met een stevig voorstel voor een anti-SLAPP richtlijn, aangevuld met een aanbeveling. Het eerste pakt grensoverschrijdende SLAPP aan, het tweede stimuleert lidstaten om de anti-SLAPP waarborgen uit de richtlijn uit te breiden naar nationale zaken.

 

Die waarborgen gaan over vroegtijdige seponering van SLAPP, schadevergoeding voor SLAPP-slachtoffers, kostenregeling en sancties.

 

De Raad van de EU zette daarop een stap terug. Een hoge drempel voor vroegtijdige afvoering, geen definitie van grensoverschrijdende SLAPP met rechtsonzekerheid als gevolg, geen bepaling over schadevergoeding en verwijzing naar het nationaal recht voor de kostenregeling. Lidstaten kunnen 'sancties' ook vervangen door 'andere geschikte maatregelen'.

 

Met slechts één onthouding en één tegenstem komt de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement tot een ander resultaat. Zo wordt het grensoverschrijdend karakter opengetrokken naar zaken die relevant zijn voor meer dan een land. Ook de volledige recuperatie van de kosten- en ereloonstaat van de advocaat en toekenning van schadevergoeding liggen weer op tafel. Procedures wegens laster en eerroof kunnen enkel worden ingeleid in het land van de verweerder. Lidstaten moeten ingeval van SLAPP de erkenning van uitspraken in landen buiten de EU weigeren en slachtoffers moeten kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding.

 

Wordt vervolgd.

 

Naar het persbericht

 

(Foto: Filip De Smet/BELGA PHOTO)

Onze partners