Overslaan en naar de inhoud gaan

Zes op de tien vrouwelijke journalisten hebben te maken met online agressie

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november roept de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) mediabedrijven en overheden op maatregelen te nemen tegen de toenemende online agressie. De VVJ optimaliseerde in dat verband recentelijk haar Meldpunt Agressie.

 

Volgens IFJ worden vooral vrouwelijke journalisten met online beledigingen en bedreigingen geconfronteerd. Die agressie bedreigt tevens de persvrijheid, omdat ze erop uit is vrouwen het zwijgen op te leggen.

Liefst 60 procent van de vrouwelijke journalisten wereldwijd is volgens de IFJ in de loop van de carrière het slachtoffer van agressie op internet. Het probleem treft vrouwen van alle politieke, religieuze of etnische strekkingen. Soms leiden de online bedreigingen tot fysiek geweld.

Veel nieuwsredacties bieden vrouwelijke slachtoffers van online agressie onvoldoende steun, aldus nog de IFJ. Uit onderzoek in 2018 bleek dat slechts 53 procent van de vrouwen een agressie meldde aan het nieuwsmanagement, vakbond of politie. In twee derde van deze gevallen werd er overigens geen actie ondernomen, wat mee verklaart waarom er zo weinig meldingen zijn.

De IFJ pleit voor goede klachtprocedures, opleidingen inzake digitale veiligheid en lobbywerk bij online platforms om op te treden tegen haatboodschappen. Overheden worden opgeroepen om de Conventie 190 inzake agressie op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie te ratificeren en toe te passen.

(LV)

 

https://journalist.be/meldpunt-agressie

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/vaw/article/online-abuse-we-need-to-talk-says-ifj.html

 

 

Onze partners