Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaak-Rousseau: rechter wijst derdenverzet DPG Media af

Het publicatieverbod dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau via de kortgedingrechter in Dendermonde bekwam, blijft overeind. Dat heeft de rechter op derdenverzet zojuist beslist.

 

Volgens de voorzitter in kortgeding staat het voldoende vast dat er sprake is van een aantal onregelmatigheden. De publicatie schendt het geheim van het onderzoek en het recht van verdediging van Rousseau. Het preventief publicatieverbod zou bovendien geen toepassing vinden omdat DPG Media eerder al had bericht over het oorspronkelijke incident. De rechter voegt eraan toe dat een 'in alle omstandigheden geldend preventief publicatieverbod' niet bestaat. Het geheim van het strafonderzoek en het recht van verdediging kunnen een publicatieverbod wel degelijk rechtvaardigen.

 

De uitspraak komt als een donderslag bij heldere hemel en lijkt moeilijk te rijmen met hogere rechtspraak. Als ze standhoudt, zou ze de berichtgeving over lopende zaken ernstig bemoeilijken.

 

Specifiek wat de rol van de VVJ betreft, wil de rechtbank bijkomende informatie over het statuut van de beroepsvereniging. De debatten hierover worden heropend op 29 november. Ten gronde sprak de rechtbank zich niet uit over de tussenkomst van de VVJ.

 

Voor de VVJ is het publicatieverbod om verschillende redenen problematisch. In de eerste plaats gaat het in tegen het grondwettelijk verbod van preventieve censuur. A posteriori ingrijpen kan, voorafgaandelijk een publicatieverbod uitvaardigen niet. Bij een onderzoek a posteriori moet de rechter bovendien nagaan of een publicatieverbod een gerechtvaardigde inmenging in de persvrijheid kan zijn. Naast het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld heeft ook het publiek recht op informatie over zaken met maatschappelijke relevantie.

 

Op 21 september bevestigde het parket Oost-Vlaanderen onderzoek te voeren naar uitlatingen van Rousseau tegenover agenten in Sint-Niklaas in de nacht van 1 op 2 september. Twee nieuwsmedia, HLN en VTM NIEUWS, wilden daarover berichten en haalden voor hun berichtgeving passages uit het proces-verbaal dat de politie opstelde tegen Rousseau. Rousseau ging niet in op de vraag van de redactie om een reactie en stapte naar de kortgedingrechter. Op 28 september legde de rechter een publicatieverbod op.

(CM)

(Foto: Jonas Roosens/BELGA PHOTO)

Onze partners