Overslaan en naar de inhoud gaan

VVJ-bestuur: intimidatie door 'tScheldt moet stoppen

Het is nu bijna vijf jaar dat de VVJ haar meldpunt agressie heeft. Aanleiding was een verruwing in de omgang met journalisten. Anno 2023 is het probleem niet van de baan, wel integendeel. De laatste journalistensurvey van de UGent, ULB en UMONS is duidelijk. Ruim de helft van de journalisten kreeg te maken met geweld en agressie. Verbale agressie komt het vaakst voor. Maar ook: (juridische) intimidatie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag zelfs en fysiek geweld. Geweld is een red flag. Part of the job is het niet en mag het nooit worden. Tegen die achtergrond speelt zich de case af van Humo-journalisten Jan Stevens en Jan Antonissen. Beiden zijn ze het mikpunt van intimidatie door hun artikelenreeks over ‘tScheldt, een satirische website en zelfverklaarde 'kanarie in de mijn'. Tot twee keer toe spande de site een kortgeding aan tegen DPG Media en betrokken journalisten. Doorn in het oog zijn kritische artikels die ’tScheldt schetsen als 'een vehikel voor politieke vendetta en persoonlijke rancune'. Terug naar af en niet langs de bank, was telkens het verdict: de artikels blijven online. Het publiek moet hier kennis van kunnen nemen. Bovenop de juridische actie komt de online intimidatie: 'OPROEP. Vermits wij geen toegang hebben tot huiszoekingen en het politie-apparaat zoeken we alle mogelijke informatie over de heren Jan Antonissen, Jan Stevens, Guy Van Vlierden en Bart Vanegeren. Stuur naar: redactie@tScheldt.be' (XtscheldtX, het inmiddels opgeschorte account op X, 10 oktober 2023). Dezelfde oproep verschijnt ook op tscheldt.be: OPROEP – 'tScheldt. In tegenstelling tot de anonieme auteurs van ‘tScheldt opereren journalisten Jan Antonissen, Jan Stevens, Guy Van Vlierden en Bart Vanegeren met open vizier. Ze zijn geen digitale persona’s maar mensen van vlees en bloed. Ze doen wat ze moeten doen: de samenleving informeren, ook over verontrustende zaken. Bescherm ze, ze doen ook maar hun job. De democratie (en hun familie) heeft hen nodig. De VVJ bekijkt welke stappen ze kan nemen, de intimidatie moet nu stoppen. Het VVJ-bestuur

Onze partners