Overslaan en naar de inhoud gaan

VVJ/AVBB en JAM vragen opnieuw rechtvaardige fiscaliteit voor freelancejournalisten

Komende vrijdag buigt de ministerraad zich opnieuw over de hervorming van het fiscale regime voor auteursrechtelijke vergoedingen. De VVJ/AVBB en de JAM wijzen er nogmaals op dat het huidige ontwerp de precaire situatie van freelancejournalisten nog dreigt te verergeren.

 

Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) hervormt het fiscaal regime voor auteursrechtelijke vergoedingen, en wil daarbij het aantal begunstigden beperken. Tegelijk beperkt hij de toepassing van het regime tot nog slechts 30 procent van de vergoeding.

Deze limiet van 30 procent ligt ruim onder wat momenteel is toegelaten voor zelfstandige journalisten. Onlangs nog, in mei 2022, verlengde de Rulingcommissie van de FOD Financiën een regeling die freelance journalisten toeliet 50 procent van hun vergoedingen te kwalificeren als auteursrechtelijke inkomsten.

De beoogde hervorming zal dus tot een aanzienlijke toename leiden van de fiscale druk op freelance journalisten.

Zo zou een productie die 2000 euro oplevert, nu voor 1400 euro (of 70 procent) onder het gewone belastingtarief vallen, in plaats van voor 1000 euro (in de huidige 50/50-regeling). Voor freelance journalisten komt dat al snel neer op een volledige maandvergoeding die zij extra aan belastingen zullen moeten betalen.

En dat voor een categorie van journalisten die sowieso al veel te laag worden vergoed. Overigens weigert het gros van de mediahuizen pertinent om hun zelfstandige medewerkers een structurele indexering van de vergoedingen toe te kennen – iets wat voor hen letterlijk broodnodig is. Deze fiscale hervorming kan en zal voor veel freelance journalisten de doodsteek worden.

De AVBB betwist geenszins de noodzaak van een hervorming, die misbruik van het regime door welbepaalde beroepsgroepen onmogelijk maakt. Ze verzet zich wel met klem tegen een hervorming die geen rekening houdt met de kwetsbaarsten in de nieuwsmediasector, noch met de moeilijke omgeving waarin die nieuwsmedia vandaag opereren.

Enkel door rekening te houden met de precaire situatie van zelfstandige journalisten, komt de wetgever echt tegemoet aan de betrachting die ze zelf vermeldt in de Memorie van Toelichting bij het huidige voorontwerp, en die erin bestaat rekening te houden met de draagkracht van de verscheidene begunstigden, wat noodzakelijkerwijze een proportionele toepassing van het regime vereist.

 

Contact :

Voor VVJ : Pol Deltour (0478 38 10 33) – Charlotte Michils (0494 44 54 91)

Voor AJP: Martine Simonis (0476 22 50 52)

Voor JAM: Anne-Lize Vancraenem (0479 34 01 20)

 

(foto BelgaImage)

Onze partners