Overslaan en naar de inhoud gaan

VVJ verdiept werking met Academy en herschikt secretariaat

Persbericht 31 augustus 2023

 

Mens en maatschappij maken turbulente tijden mee, en dat heeft ook impact op de journalistiek. Alleen al de opkomst van nieuwe, ‘communicatieve’ AI-technologie gaat gepaard met enorme uitdagingen, zowel in positieve als negatieve zin. Wat zijn de kansen en risico’s van ChatGPT & Co voor nieuwsmedia en journalisten in het bijzonder? Welke gevolgen heeft de nieuwe technologie voor elementaire waarden als de onafhankelijkheid van de journalistiek en de betrouwbaarheid van de berichtgeving? En hoe vrijwaren we in de nieuwe communicatie-omgeving onze auteursrechten als journalist? En welke bedreigingen brengt externe AI met zich mee voor de privacy en de veiligheid van journalisten?

Voor de VVJ als beroepsvereniging is het fundamenteel om de eind 2022 op gang getrokken AI-revolutie goed te monitoren en gepast bij te sturen in functie van de fundamentele journalistieke waarden. Dit wordt alvast de eerste opdracht van de VVJ Academy, die moet uitgroeien tot een volwaardig kenniscentrum voor de journalistiek. Voor het komende jaar kan VVJ Academy alvast rekenen op een projecttoelage van € 125.000 toegekend door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). De VVJ Academy zal nauw samenwerken met het nieuwe Vlaamse Kenniscentrum voor mediaonderzoek (www.mediapuntvlaanderen.be) en andere relevante onderzoeksinstellingen.

De lancering van VVJ Academy gaat gepaard met een herschikking van het VVJ-secretariaat. Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ sinds 1998, zal vanaf 1 september de Academy coördineren. Op het VVJ-secretariaat neemt Charlotte Michils, juriste bij de VVJ sinds 2017, de taken en verantwoordelijkheden van algemeen secretaris over. Zij wordt vanaf 1 september dus het eerste aanspreekpunt voor VVJ-leden en externen en eindverantwoordelijke voor de goede werking van het VVJ-secretariaat. Beny Bechler is financieel beheerder en neemt samen met Frank Geeraert het administratief secretariaat voor zijn rekening.

 

Contact

Kris Van Haver, voorzitter VVJ

Charlotte Michils, algemeen secretaris VVJ

Pol Deltour, coördinator VVJ Academy

 

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)

Zennestraat 21 – 1000 Brussel

Tel 02 777 08 40

info@journalist.be

www.journalist.be

 

Onze partners