Overslaan en naar de inhoud gaan

VRT-'presentator' Karl Vannieuwkerke moet journalistieke code naleven

Volgens de Raad voor de Journalistiek is VRT-schermgezicht Karl Vannieuwkerke, bekend van onder meer Vive le vélo, wel degelijk een journalist, die dus de beroepsethische code moet naleven. Of Vannieuwkerke met zijn commerciële nevenactiviteiten rond Vive le vélo al dan niet de code schendt, laat de Raad in het midden.

In de zomer rees discussie over de commerciële nevenactiviteiten van Karl Vannieuwkerke, presentator van Vive le vélo op de VRT. In dat programma promoot Vannieuwkerke kledij, fietskaarten en andere wieleraccessoires die zijn partner verkoopt in haar winkel Vive la vie. Met de inkomsten hieruit wordt het programma Vive le vélo zelf voor een deel gefinancierd, maar hoe de financiële regeling tussen de VRT en Vive la vie verder in elkaar zit, blijft duister.

De VRT zelf zei geen probleem te zien, omdat ze Vannieuwkerke niet beschouwde als journalist, wel als 'presentator van een entertainmentprogramma'. Op vraag van de VVJ fluit de Raad voor de Journalistiek de VRT op dat punt nu terug. Ook al is hij geen erkend beroepsjournalist, toch treedt Vannieuwkerke in Vive le vélo op als journalist, wordt gezegd. En dus is de journalistieke beroepsethiek wel degelijk op hem van toepassing. Aan de VRT komt het nu toe hieruit de gepaste conclusies te trekken.

Bleef de vraag - tevens door de VVJ aan de Raad voorgelegd - of Vannieuwkerke met zijn commerciële nevenactiviteiten dan geen afbreuk doet aan de journalistieke plicht van onafhankelijkheid? Op dat punt houdt de Raad voor de Journalistiek zich op de vlakte. 'De Raad beschikt over onvoldoende gegevens' ter zake, is het antwoord. Om de vraag wel te kunnen uitspitten is volgens de Raad een tegensprekelijke procedure nodig, maar die is niet aan de orde in het kader van de door de VVJ gestelde vraag om advies. Een formele klacht zou wel tot zo'n procedure kunnen leiden.

(PDE / Foto BelgaImage)

Onze partners