Overslaan en naar de inhoud gaan

Stakingsactie bij VRT: geen centen, minder nieuws...

Vandaag wordt er opnieuw gestaakt bij de VRT. Met hun actie viseren ACV en ACOD in de eerste plaats de Vlaamse regering, die de werkingsmiddelen van de VRT nog steeds niet indexeert. Extra journaals over de Amerikaanse Midterms worden niet uitgezonden, net zomin als Villa Politica, De Afspraak en De Wereld Vandaag.

De VRT-vakbonden herinneren eraan dat het inmiddels het vijfde jaar op rij is dat de Vlaamse regering de werkingsmiddelen niet indexeert. Nochtans is er wel geld. Want de inkomsten van de Vlaamse regering - die zij verkrijgt via de Federale regering - zijn wél geïndexeerd. "De Vlaamse regering kiest dus bewust voor het beperken van de VRT-middelen en daarmee voor de afbraak van de openbare omroep."

Onderhandelingen tussen vakbonden en VRT-directie over het Transformatieplan zijn uitgelopen op een Conclusietekst die voor het personeel veel te mager uitvalt. Ondanks een bijsturing zullen nog steeds 70 collega’s gedwongen ontslagen worden, 70 persoonlijke drama’s, zo wordt gezegd.

Bovendien worden nog meer jobs geschrapt: in het totaal 222 VTE. Voor de medewerkers die kunnen blijven, zal de werkdruk dus nog toenemen. De keuze van de VRT-directie om de productie van Thuis te privatiseren kan evenmin op bijval rekenen van ACV VRT en ACOD-VRT. De arbeidsvoorwaarden waarmee de Thuis-collega’s bij een nieuwe producent moeten gaan werken, zijn onvoldoende.

De stakingsactie heeft duidelijke antenne-impact. Op radio en tv zijn er regelmatig vakbondsboodschappen. De nieuwsbulletins ’s van Radio 1 en Radio 2 zullen niet gedifferentieerd zijn. Er is geen capaciteit voor extra journaals over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en de klassieke duidingsprogramma's op tv. En op Klara wordt voornamelijk Klara Continuo uitgezonden.

(PDE)

Onze partners