Overslaan en naar de inhoud gaan

Politie tipt pers: hoe veilig manifestaties verslaan in de hoofdstad?

Zowat twintig journalisten en ongeveer evenveel Brusselse politieagenten keken elkaar onlangs in het stadhuis van Brussel recht in de ogen. De inzet: hoe met elkaar omgaan bij woelige manifestaties in de hoofdstad – een fenomeen dat er in tijden van boerenprotest, extreemrechtse agitatie en andere maatschappelijke onvrede allerminst onbekend is. De gedachtewisseling leidde tot enkele vruchtbare aanbevelingen en wissels op de toekomst.   

--> Neem met de redactie vooraf contact op met de persdienst van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene om het risiconiveau van een evenement in te schatten. Perslijn Politie Brussel tel. 02 279 85 85 zpz.polbru.celcom@police.belgium.eu Ilse Van De Keere Ilse.VanDeKeere@police.belgium.eu   

--> Schat zelf goed in wat de gevaren zijn. Maak een risicoanalyse. Bereid vluchtroutes voor.   

--> Wees met 2 of met 3. Jonge journalisten worden best begeleid door meer ervaren mensen.   

--> Neem bij aankomst contact op met de verantwoordelijke officier van dienst. De officier is herkenbaar aan 2 radio’s, helm met strips in rode kleur en gouden kroontjes op het uniform. Een onderofficier is herkenbaar aan een helm met groene strips en zilveren kroontjes op het uniform. Maak je vooraf al kenbaar bij andere politiemensen op het terrein.   

--> Heb je (officiële) perskaart bij. De politie wil de reguliere pers zeker haar werk laten doen, maar hou er rekening mee dat ze in het heetst van de strijd soms maar moeilijk perskaarten kan verifiëren. De politie beseft ook dat een journalist zijn of haar perskaart liever niet ostentatief toont. Op termijn kan worden bekeken of er voor een risico-manifestatie vooraf door politie en pers een duidelijk, goed zichtbaar herkenningsteken voor journalisten kan worden afgesproken. Denk aan een pet met een bepaalde kleur of een codewoord. Dat kan de herkenning bevorderen als het snel moet gaan.   

--> Eventueel kunnen bepaalde voor de pers gereserveerde zones worden afgesproken, waar ze haar werk kan doen.   

--> Opgelet met eigen private beveiligingsmensen! Betogers kunnen die beschouwen als politie, omgekeerd kan de politie hen beschouwen als manifestanten. Het beste is dat die mensen zich duidelijk identificeren als privé security met kledij van hun firma.   

--> Wees je bewust van artikel 35 van de Wet op het Politieambt: de leden van het operationeel kader mogen van hun vrijheid benomen personen, buiten noodzaak, niet aan publieke nieuwsgierigheid blootstellen. Zij mogen deze personen zonder hun instemming niet onderwerpen of laten onderwerpen aan vragen of beeldopnamen gemaakt door journalisten of derden die vreemd zijn aan hun zaak.   

--> Respecteer daarnaast de beeldrechten van ordehandhavers zelf: sommigen komen niet graag zelf in beeld (voor hun veiligheid).   

--> Anderzijds hebben politiemensen volgens de rechtspraak niet het recht om camera’s van beeldjournalisten af te nemen of beeldjournalisten te dwingen beelden te wissen. Overleg met elkaar bij onenigheid hierover.   

--> Let op voor vuurwerkpijlen, die soms zeer gericht worden afgevuurd. Neem afstand en schop ze zeker niet weg met je voet.   

--> Bij traangas: maskers hebben niet veel zin, die komen doorgaans te laat. Wel nuttig: decontaminatiespray.   

--> Bij problemen: contacteer de politie (contactgegevens hoger). En de VVJ (info@journalist.be) !   (PDE)  

Onze partners