Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw onderzoek naar werkbeleving Vlaamse journalisten

Hoe beoordelen Vlaamse journalisten de kwaliteit van hun werk? In welke mate geeft hen dat voldoening of zijn er problemen, zoals een te grote werkdruk en stress?

Die vragen krijgen VVJ-leden eerstdaags voorgelegd in een KUL-enquête. Die wordt in goede banen geleid door professor dr. Hans De Witte, hoogleraar arbeidspsychologie aan de KUL. Hij tekende zowat 15 jaar geleden al voor een gelijklopend onderzoek. Dat toonde toen voor Vlaamse journalisten een relatief grote werkbevlogenheid aan, maar tegelijk een relatief grote kwetsbaarheid voor burn-outs.

Het invullen van de enquête neemt niet veel tijd in beslag. Deadline voor het deelnemen is 15 april. Uiteraard is anonimiteit volledig gewaarborgd. De inzameling en verwerking van de verzamelde data gebeuren door studenten van de KUL.

Met je deelname zou je zowel de onderzoekers als de VVJ een grote dienst bewijzen. De resultaten worden op onze informatiekanalen, waaronder De Journalist, gepubliceerd.

Hans De Witte, professor dr. arbeidspsychologie KULeuven

Katoo Elskens

Fien Rönne

Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ/AVBB

(foto Photonews)

 

 

Onze partners