Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Klimaatwanhoop tegengaan door publiek te betrekken’

‘Betrek je publiek bij het berichten over het klimaatprobleem. Vang hun wanhoop en cynisme op, en zoek met hen actief naar oplossingen.’ Die suggestie deed de Paraguyaanse journalist Maximiliano Manzoni op het IFJ-webinar ‘Covering the climate crisis: What’s next?’.

Met het webinar wilde de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) haar leden inspiratie bieden voor hun berichtgeving over de klimaatverandering. Journalist Maximiliano Manzoni werkt voor het onafhankelijke Paraguyaanse magazine El Surtidor. Paraguay is bijzonder kwetsbaar voor de klimaatverandering. Het grenst niet aan een zee en is voor zijn waterbevoorrading en transport afhankelijk van rivieren die steeds meer uitdrogen. Het land kampt ook steeds vaker met stormen. De redactie van El Surtidor (in het Nederlands De Pomp) merkt dan ook almaar meer onrust, wanhoop en ook cynisme bij de bevolking. ‘Het is enkel door die op te vangen en te counteren met positieve actie dat we eruit zullen geraken’, aldus Manzoni.

El Surtidor onthulde in 2021 hoe machtige lobbygroepen de Paraguyaanse overheid overtuigden om op de klimaattop in Glasgow de opwarming te ontkennen. De media in het land zijn grotendeels in handen van enkele bedrijven die hun berichtgeving beperken tot overheidsstandpunten. ‘Ons magazine toonde ook al ettelijke keren aan dat de overheid bewust foutieve conclusies trekt uit VN-rapporten over de klimaatopwarming. Na jarenlange ontkenning wordt het bestaan van de opwarming weliswaar steeds meer erkend, maar wil men maatregelen uitstellen, de vermindering van de CO2-uitstoot overlaten aan de VS en Europa en zichzelf beperken tot adaptatie.’

Om het publiek te betrekken bij haar berichtgeving over klimaat creëerde El Surtidor in 2022 Futuros, een groep van een driehonderdtal burgers met wie de journalisten elke maand overleggen. Manzoni: ‘Welke oplossingen zien zij voor bijvoorbeeld het droogteprobleem? Hun voorstellen leggen we vervolgens voor aan experten en politici. Dat heeft intussen geleid tot acht rapporten, over de toenemende ontbossing, de vervuiling van het water, het gebrek aan parken in de hoofdstad Asuncion en zo voort.’

El Surtidor krijgt in Paraguay veel tegenwind van vooral rechtse politici die de journalisten ervan beschuldigen buitenlandse agenten te zijn die de democratische orde bedreigen. Machtige economische groepen drongen er tegelijk al herhaaldelijk op aan om hun accounts op internet te bevriezen. Toch, zegt Manzoni, heeft het magazine al heel wat bereikt. ‘Onze zoektocht naar oplossingen heeft niet enkel een reële impact op het beleid, maar is ook een goed medicijn tegen de toenemende klimaatwanhoop bij het publiek.’ Als onafhankelijk magazine hoopt El Surtidor in de toekomst wel meer medewerking te krijgen van middenveldorganisaties in Paraguay.

Luc Vanheerentals

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlJEWhBsOHI

https://elsurti.com/pt/revista-futuros-2020/

 

(foto El Surtidor – Maximiliano Manzoni is de 2de persoon van rechts)

 

 

Onze partners