Overslaan en naar de inhoud gaan

Indexering freelancevergoedingen: VVJ en (zelfstandigen)vakbonden eisen onmiddellijke actie

Galopperende levensduurte treft ook freelancers in de media: VVJ en (zelfstandigen)vakbonden eisen onmiddellijke actie

Oktober 2022

 

De fors stijgende levensduurte treft iedereen. De nieuwsmedia brengen talloze, soms schrijnende getuigenissen van mensen en bedrijven die financieel in de problemen komen. Des te vreemder is het dat net die nieuwsmedia een belangrijk deel van hun werkkrachten een levensnoodzakelijke indexering van hun vergoedingen ontzeggen.

Dankzij ons stelsel van automatische loonindexering wordt een groot deel van de Belgische bevolking voor structurele verarming behoed. Van hun kant zien veel zelfstandigen en ondernemers zich verplicht om hun prijzen te verhogen. Jammer genoeg gaat die vlieger niet voor alle zelfstandigen op. Met name in de mediasector bepalen niet zij, maar wel de mediabedrijven de vergoedingen. Die laatsten beslissen eveneens of die vergoedingen al dan niet worden verhoogd.

Sinds begin dit jaar, toen de inflatie ferm begon op te lopen, weigeren de Vlaamse mediabedrijven – op enkele zeldzame uitzonderingen na – om de door hen opgelegde tarieven voor freelancemedewerkers structureel te indexeren. Hier en daar wordt wel een individuele verhoging toegekend, maar dat gebeurt uiterst ontransparant, vertoont grote willekeur en komt niet tegemoet aan de reële inflatie, stijging van de levens- en (thuis)werkduurte én daling van de financiële overlevingskracht van de freelancers.

Intussen zijn werk- en leefkosten met ruim 10 procent gestegen en worstelen meer en meer freelancers – vaak mét hun gezinnen - in de mediasector met ernstige financiële problemen. Velen staat het water vandaag aan en over de lippen, almaar meer collega’s geven aan te kappen met journalistiek.

Om al die redenen eisen ondertekenende organisaties – de VVJ en de vakbonden – van de Vlaamse mediabedrijven onmiddellijke maatregelen. Die dienen trouwens niet enkel de freelancers in kwestie, maar ook de eigen geloofwaardigheid van de mediahuizen én in fine de kwaliteit van het journalistieke werk. Laat overigens de bedrijfsfinanciën geen tegenargument zijn, in tijden van uitzonderlijke omzetten en winsten voor DPG Media (€ 80 miljoen uitgekeerde winst in 2021), Mediahuis (35 miljoen) en Roularta (12 miljoen).

 

Wat we eisen

  • Onmiddellijk overleg met de VVJ en (zelfstandigen)vakbonden over collectieve en structurele indexering en regularisatie van alle freelancerstarieven en een transparant akkoord met ondergetekenden
  • Het opzetten van een breed en recurrent collectief overleg over de arbeidssituatie en vergoedingen van alle freelancers in de bedrijven via het sociaal overleg

 

VVJ – Vlaamse Vereniging van Journalisten

ACV – United Freelancers en ACV-Transcom VRT

BBTK

ACOD-VRT

VSOA-VRT

Onze partners