Overslaan en naar de inhoud gaan

Hervorming fiscaal regime auteursrechten: oproep aan de parlementsleden

Betreft: Ontwerp van Programmawet van 24 november 2022 – Titel 6 – Financiën – Hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten – dringend verzoek tot aanpassing ten behoeve van zelfstandige journalisten

 

Geachte mevrouw, heer volksvertegenwoordiger,

 

Zoals bekend wil de minister van Financiën, via het ontwerp van Programmawet dat momenteel in de Kamer wordt besproken, het fiscaal regime voor auteursrechtelijke vergoedingen hervormen. Concreet wil de minister het aantal begunstigden beperken. Tegelijk wordt de toepassing van het regime beperkt tot nog slechts 30 procent van de vergoeding.

 

De begunstigden zijn van meet af aan enkel nog kunstenaars (die beschikken over een kunstwerkattest) en scheppers van letterkunde of kunst die hun werk overdragen of in licentie geven aan een derde met het oog op de mededeling aan het publiek. De ondertekenaars stellen verheugd vast dat de beroepsgroep van journalisten valt onder deze tweede categorie.

 

Tegelijk is het zo dat de nieuwe limiet van 30 procent volgens artikel 103 van het ontwerp van programmawet ruim ligt onder wat momenteel is toegelaten voor zelfstandige journalisten. Nochtans verlengde de Rulingcommissie van de FOD Financiën onlangs nog, in mei 2022, een regeling die freelancejournalisten toeliet 50 procent van hun vergoedingen te kwalificeren als auteursrechtelijke inkomsten. Een reden om te twijfelen aan de huidige regeling leek er met andere woorden niet. Dat de nieuwe regeling een donderslag bij heldere hemel is, bewijst ook de inlassing van een overgangsregime waarvoor we - laat dit duidelijk zijn – opnieuw erkentelijk zijn.

 

De beoogde hervorming zal echter ontegensprekelijk leiden tot een aanzienlijke toename van de fiscale druk op freelancejournalisten.

 

Zo zou een productie die 2.000 euro oplevert, nu voor 1.400 euro (of 70 procent) onder het gewone belastingtarief vallen, in plaats van voor 1.000 euro (in de huidige 50/50-regeling). Voor freelancejournalisten komt dat al snel neer op een volledige maandvergoeding die zij extra aan belastingen zullen moeten betalen.

 

En dat voor een categorie van journalisten die sowieso al veel te laag wordt vergoed. Overigens weigert het gros van de mediahuizen pertinent om hun zelfstandige medewerkers een structurele indexering van de vergoedingen toe te kennen – iets wat voor hen letterlijk broodnodig is. Deze fiscale hervorming kan en zal veel freelancejournalisten de das omdoen.

 

Om al deze redenen vragen we u met aandrang om voorliggend ontwerp bij te sturen.

 

Dat kan door in het nieuwe artikel 37 van het Wetboek Economisch Recht te voorzien in de mogelijkheid om via Koninklijk Besluit af te wijken van de 70-30-sleutel ten behoeve van bepaalde categorieën van begunstigden, onder wie zelfstandige journalisten.

 

Enkel zo kan een sociaal drama vermeden worden.

 

Hartelijk dank alvast, geachte mevrouw, heer volksvertegenwoordiger, om ons verzoek in overweging te nemen.

 

Contact :

 

Voor VVJ : Pol Deltour (0478 38 10 33) – Charlotte Michils (0494 44 54 91)

Voor AJP: Martine Simonis (0476 22 50 52)

Voor JAM: Anne-Lize Vancraenem (02 777 08 30)

 

(Foto: BELGA PHOTO/James Arthur Gekiere)

Onze partners