Overslaan en naar de inhoud gaan

#EMFA: getouwtrek met online platformen over voorkeursbehandeling media-content

Eind augustus zat het academisch kwartiertje erop voor de negentien door de Europese Commissie aangeduide techreuzen onder de digitale dienstenwet (DSA of Digital Service Act). Hen wacht een sleutelrol in de strijd tegen onlinehaatspraak en desinformatie. Maar wat met content moderation van media-content? Verloopt die volgens de normale regels of dringt zich een voorkeursbehandeling op?

 

De DSA zwijgt hierover maar de discussie woedt verder in het kader van de European Media Freedom Act (EMFA), het recente voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (cf. artikel 17).

 

De tegenstanders van het zogenaamde media privilege zijn een heterogene club van internetplatformen en middenveldorganisaties. Volgens hen zaait het uitzonderingsregime verwarring waardoor de DSA-verplichtingen op de helling komen te staan. Het zou de platformen verhinderen om efficiënt op te treden tegen content van malafide nieuwsaanbieders.

 

De discussie doet nieuwsmedia en journalisten steigeren. Nieuwsgaring en -productie komt tot stand met respect voor regelgeving en deontologie. Naast opgelegde regels speelt de zelfregulering. Die gecontroleerde omgeving vraagt om een andere behandeling. Het komt techreuzen niet toe om te oordelen over content van nieuwsaanbieders. Uiteraard moet misbruik maximaal uitgesloten worden, maar het verslag dat de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement (CULT) op 7 september aannam over artikel 17, komt tegemoet aan die bezorgdheid, zo menen de uitgevers.

 

Volgens het CULT-verslag mag EMFA niet tot gevolg hebben dat illegale content en desinformatie vrij spel krijgen. Wel legt artikel 17 internetplatformen een procedure op wanneer ze willen ingrijpen op media-content. Opdat de procedure toepassing zou vinden, moet het nieuwsmedium wel voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden. Platformen kunnen zich daarover bevragen bij nationale antennes – denk aan mediaregulatoren of raden voor zelfregulering. Media die uit de boot vallen, kunnen beroep aantekenen tegen de beslissing.

 

Wanneer platformen van plan zijn content van 'erkende' nieuwsmedia offline te halen of te schorsen, moeten ze tot slot een procedure doorlopen. Zo krijgen nieuwmedia 48 uur voorafgaand aan de schorsing of verwijdering de kans om te reageren tegen de geplande beslissing. Tot slot wordt voorzien in een klachtenmechanisme.

 

In oktober volgt de stemming in het Europees Parlement.

 

(CM)

(Foto: Dirk Waem/BELGA PHOTO)

Onze partners