Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) stapt uit Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)

De raad van bestuur van de AVBB (waar de Belgische journalistenverenigingen VVJ en AJP in zetelen) heeft op 22 september na rijp beraad besloten de IFJ, waarvan de AVBB stichtend lid is, te verlaten.

De AVBB is de zevende organisatie die uit de IFJ stapt. Eerder vertrokken de Deense, Finse, Noorse, Duitse (DJV), Zwitserse (Impressum) en Nederlandse journalistenvakbonden of -verenigingen. Al deze organisaties, met inbegrip van de AVBB, blijven lid van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ).

Aan de basis van de beslissing ligt een langdurig conflict over het bestuur van de IFJ, haar gebrek aan transparantie, leiderschap en management. Naast deze bestuurlijke kwesties stipt de AVBB ook bijkomende problemen aan:

- niet-naleving van de wetgeving: de IFJ, een internationale VZW naar Belgisch recht, voldoet nog steeds niet aan het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in die zin dat ze alleen stemrecht toekent aan haar leden op Congressen (om de 3 jaar) en niet op jaarlijkse algemene vergaderingen. Deze niet-naleving van rechten in hoofde van de leden betekent dat er geen democratische controle mogelijk is op het Uitvoerend Comité van de IFJ, haar acties en management.

- verbreken van de solidariteit met de EFJ. Met name besliste de IFJ in april om de financiële solidariteitsovereenkomst met de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) te verbreken zonder enig overleg of voorafgaandelijke kennisgeving. Als gevolg van deze beslissing werd de EFJ plotseling geconfronteerd met een begrotingstekort, wat onaanvaardbaar is en de Europese Federatie in de problemen brengt.

De jaarlijkse AVBB-bijdrage aan de IFJ bedraagt bijna 17.000 euro. De AVBB blijft inzetten op internationale solidariteit en zal dit bedrag aanwenden voor andere internationale solidariteitsacties ten behoeve van journalisten. Ze waakt erover dat het geld goed terechtkomt en dat het wordt besteed conform de regels van goed bestuur.

De AVBB neemt een opzegtermijn van zes maanden in acht conform de statuten. Dat betekent dat haar vertrek uit de IFJ uiterlijk eind maart 2024 definitief zal zijn.

 

Brussel, 25 september 2023

 

Meer informatie: C. Michils, Algemeen secretaris VVJ/AVBB, 0494 44 54 91 - M. Simonis, secrétaire nationale AGJPB, 0476 22 50 52

Onze partners