Overslaan en naar de inhoud gaan

KU Leuven Campus Brussel – Master in de Journalistiek

Deze vernieuwde masteropleiding is het resultaat van de samenwerking tussen de vroegere masteropleidingen journalistiek van campus Antwerpen en campus Brussel en wordt georganiseerd door de faculteit Letteren samen met de faculteit Sociale Wetenschappen.

Studenten met een bachelordiploma van de faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen worden rechtstreeks toegelaten tot de master, net als studenten met een masterdiploma. Studenten met een andere academische bachelor volgen een voorbereidingsprogramma. Studenten met een professionele bachelor volgen een schakelprogramma.

Een scherpe pen, correct taalgebruik en een gedrevenheid om de actualiteit inzichtelijk te maken voor een breed publiek, dat zijn de kenmerken van een goede journalist. De opleiding wil je daarin bekwamen en begeleiden.

Je krijgt in je opleiding een uitgebalanceerde mix van praktijk en academische vorming, die er helemaal op gericht is om je klaar te stomen voor een toekomst in de journalistiek. Opleidingsonderdelen zoals Nieuwsgebruik en nieuwseffecten, Taal en ideologie in het nieuws, Internationale journalistiek en Journalism Studies scherpen je kritisch inzicht in het journalistieke proces aan. Je schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid wordt versterkt in Journalistieke productie en taalvaardigheid. In het opleidingsonderdeel Journalistieke research en factchecking leer je nieuws en personen zoeken, experten interviewen, de betrouwbaarheid van informatie inschatten en correct omgaan met (online) data. 

Je maakt ook verschillende opdrachten zoals een factcheck. De werkomstandigheden en deontologie van de journalist komen aan bod in Journalistiek beroep en ethiek. En in Onderzoeksmethoden word je meteen aan het werk gezet om je eigen onderzoek op poten te zetten. Dat schrijf je nadien uit in een masterproef.

In de Journalistieke platforms kun je je persoonlijke voorkeur volgen: ofwel kies je voor Radio- en tv-journalistiek, ofwel verdiep je je in Print- en online journalistiek, ofwel leg je de focus op Sociale media. Bovendien kun je je specialiseren in twee journalistieke thema’s naar keuze, zoals buitenland, cultuur, economie, gerecht, lifestyle, politiek, sport of wetenschap. Zowel binnen de Journalistieke platforms en de thematische cases word je door praktijkdocenten opgeleid tot experten. De kennis en vaardigheden die je binnen de thematische en platformspecifieke vakken hebt opgedaan, worden tijdens de redactieweek nog eens extra in de praktijk omgezet. Het jaar sluit je af met een stage op een redactie naar keuze.

Je opleiding levert je niet alleen een mooi diploma op maar ook en vooral een berg ervaring, een stage, een goed gevuld portfolio én een netwerk. Dat maakt de overstap naar het werkveld een evidentie.

Contactgegevens:
KU Leuven Campus Brussel: Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Tel. 02/210.12.11 – E-mail : lore.vanpraet@kuleuven.be

Website:
www.kuleuven.be

Programmacoördinatie:
Hedwig De Smaele, e-mail: hedwig.desmaele@kuleuven.be – tel. 02/609.37.50

Meer info

Onze partners