You are here

T-kaart

De T-kaart is een identificatieteken voor personen die technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten. Alle inlichtingen hierover vindt u in de ministeriële omzendbrief van 10 april 1997, waarvan de tekst hieronder.

Voor het verkrijgen van een T-kaart vindt u meer informatie hieronder of via de website van de erkenningscommissie www.cebj.be. U klikt rechts bovenaan op 'Start uw dossier' en kiest dan de gepaste aanvraag. Op basis van de informatie die u daarbij vindt, kan u dan het juiste formulier downloaden.