You are here

Aanvaarding als stagiair-beroepsjournalist

Voor aankomende journalisten, die nog geen volle twee jaar professioneel actief zijn, creëerde de AVBB/VVJ zelf het statuut van "stagiair".

Het zijn de Raden van Bestuur van respectievelijk de VVJ en de AJP die bepalen of iemand tot dit statuut toegelaten wordt. De Raad van Bestuur baseert zich daarbij op dezelfde criteria als die welke de (onafhankelijke) Erkenningscommissie hanteert, de "anciënniteitsvereiste" van twee jaar daargelaten dan.

Teneinde een wildgroei tegen te gaan, wordt van de kandidaat niettemin vereist dat hij/zij een professionele activiteit van minstens drie maanden bewijst. Stagiairs die twee jaar als journalist bezig zijn, kunnen (en moeten) het officiële statuut van beroepsjournalist aanvragen. Alle voordelen op een rij.

Aanvraagformulier voor het statuut van stagiair-beroepsjournalist

Bij het aanvraagformulier hieronder vindt u welke bewijzen van uw journalistieke beroepsactiviteit in de voorbije 3 maanden u bij de aanvraag moet voegen.

Hernieuwing perskaart stagiair-beroepsjournalist 2017

Stagiair-beroepsjournalisten kunnen via deze link het formulier voor de hernieuwing van hun stageperskaart voor 2017 downloaden.