You are here

Erkenning als beroepsjournalist

Vanzelfsprekend is elk individu titularis van persvrijheid, maar dat geeft nog niet aan iedereen het recht op een plaatsje in de perstribune van een parlement of voetbalstadion. Zal men het professionele journalisten kwalijk nemen dat zij over enkele specifieke faciliteiten beschikken bij het uitvoeren van hun werk ?

Ziedaar waarom de wetgever, in een wet van 30 december 1963, voor professionele journalisten de titel van 'beroepsjournalist' ingevoerd heeft. Alleen wie sedert twee jaar zijn (hoofd)beroep maakt van journalistiek, en dit in een medium dat algemene berichtgeving verstrekt, kan aanspraak maken op deze titel. Professionele journalisten die voor gespecialiseerde media werken, kunnen aanspraak maken op een eigen titel: die van 'journalist van beroep'.

Wie de titel van 'beroepsjournalist' voert zonder daartoe gerechtigd te zijn, riskeert een geldboete van 200 tot 1.000 Euro. Met het statuut wilden de toenmalige initiatiefnemers voor professionele journalisten aannemelijke werkvoorwaarden realiseren. De titel van 'beroepsjournalist' wordt toegekend door een officiële Erkenningscommissie, die uit beroepsjournalisten zelf en ook mediadirecteuren bestaat - van elk even veel. De commissieleden worden bij koninklijk besluit benoemd. De Erkenningscommissie omvat een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Het 'zelfregulerende' concept van de Erkenningscommissie levert tot op vandaag inspiratie in het buitenland.

Erkende beroepsjournalisten beschikken om te beginnen over officiële persdocumenten, die vrij algemeen herkend en erkend worden en die hen het werken dan ook aanzienlijk vergemakkelijken.

Daarnaast genieten beroepsjournalisten nog van belangrijke bijkomende voordelen op sociaal, materieel en intellectueel vlak. Hun beroepsvereniging, de VVJ/AVBB, waakt dag in dag uit over het behoud en de verbetering van het statuut en de bijkomende prerogatieven van de beroepsjournalisten.

Aanvraagformulieren voor de erkenning tot beroepsjournalist

Als u uw erkenning als beroepsjournalist wil aanvragen, kan u op de website van de Erkenningscommissie (www.cebj.be) de nodige uitleg vinden om een dossier samen te stellen en u kan er ook de formulieren downloaden. U klikt bovenaan rechts op 'Start uw dossier' en kiest dan de passende aanvraag. Op basis van de informatie die u vervolgens krijgt, kan u dan de juiste documenten downloaden.

Hernieuwing persdocumenten 2012-2016

Wie zijn/haar perskaart voor de periode 2012-2016 wil vernieuwen, kan de formulieren daarvoor downloaden van de website van de Erkenningscommissie: www.cebj.be. U klikt links op 'Erkenningscommissie' en vervolgens op 'ik ben beroepsjournalist en wil mijn persdocumenten hernieuwen'.