You are here

Artikels

8 februari 2017
Enkele freelancejournalisten die hun inkomsten volledig als auteursrechten hadden gemeld in hun belastingaangifte en daarvoor waren teruggefloten door de fiscus, hebben gelijk gekregen van de rechter. Die vonnissen kunnen nu wellicht als argument worden gebruikt om vorderingen die de BBI heeft lopen tegen freelancejournalisten te laten vallen. Zo kan de spons worden gehaald over het verleden, dat de afgelopen acht jaar is gekenmerkt door fiscale onduidelijkheid en willekeur. Voor de toekomst discussiëren betrokken partijen over een redelijke opdeling van de inkomsten in ‘auteursrechten’ en ‘beroepsinkomen’, voor zowel freelancejournalisten in hoofd- als in nevenberoep.

4 juni 2015
Het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten van de VVJ is weer helemaal up to date gebracht. VVJ-leden kunnen het gratis downloaden via onze site www.journalist.be. Ook voor loontrekkende collega's bevat het nuttige informatie.

25 februari 2015
Freelancejournalisten kunnen wel degelijk in 100 % auteursrechten worden betaald door hun uitgevers, op voorwaarde dat in hun contract is bepaald dat de vergoeding uitsluitend geldt voor de cessie of concessie van hun auteursrechten en niet voor een prestatie. Dat heeft minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, woensdagmiddag bevestigd in de Kamercommissie Financiën en Begroting.

4 februari 2015
Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, heeft op 30 januari een delegatie van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) gezegd dat de Europese Commissie actie onderneemt om oneigenlijk werk (“undeclared work”) en schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

6 februari 2014
Journalistiek werk voor pure websites en voor radio en televisie kunnen ook vallen onder de vrijstelling van btw. Voorwaarde blijft wel dat het om een origineel werk gaat, dat er een contract voor uitgave is en dat auteur-verkoper van het werk een natuurlijke persoon is.

21 januari 2014
Freelancejjournalisten weten dat ze van een voordelig fiscaal regime kunnen genieten voor hun inkomsten uit auteursrechten. VVJ-lid en freelance journalist Bart Goossens heeft een gebruiksvriendelijk facturatiesysteem voor auteursrechten ontworpen, dat hij sinds 2008 gebruikt. Hij wil graag bij de freelancende collega's polsen naar de interesse voor zijn systeem.

24 mei 2013
Het protocol over de verdeling van inkomsten uit freelancejournalistiek in 70% honorarium en 30% auteursrechten is opgesteld door betrouwbare instanties die de werkelijke situatie hebben bestudeerd. Dat zegt de FOD Financiën, controlekantoor Antwerpen. En daarom neemt de belastingcontroleur die verhouding over bij de taxatie van freelancejournalisten in hoofdberoep.

14 december 2012
Je weet, als freelancer, hoe weinig je voor je bijdragen krijgt betaald. Maar geldt dat ook voor je collega’s? Wat betalen de diverse media hun freelancers eigenlijk? Via tumblr zijn in Nederland en in de Angelsaksische wereld initiatieven gestart om de tarieven wat transparanter te maken.

7 december 2011
Met ingang van januari 2012 heeft de VVJ haar adviestarieven voor dit jaar vastgelegd:

17 november 2011
Vier op de tien freelancejournalisten in Franstalig België haalt minder dan 2.000 euro bruto inkomen per maand. Dertien procent komt niet eens aan 1.000 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een recente enquête die de AJP, de Franstalige afdeling van de AVBB, heeft gehouden onder freelancers.