You are here

Opdrachten per telefoon

Vraag: 
Ik krijg geregeld opdrachten, via de reactiechef, per telefoon. Is dat oké?

 

Zolang alles goed gaat, wel. Maar je hebt natuurlijk helemaal niets om op terug te vallen als het fout loopt. Er bestaat weliswaar een ‘aannemingscontract’ van zodra alle partijen – en dat zijn hier jij en de reactiechef – een zogenaamde wilsovereenkomst hebben bereikt, maar hoe ga je dat bewijzen als het louter om een kort telefoongesprek gaat?

Daarom: vraag altijd om een mailtje waarin de opdracht wordt bevestigd. Bij voorkeur met de nodige details (gewenste lengte van het artikel, eventueel de invalshoek, het aantal foto’s dat wordt verwacht van een onderwerp, enzovoort) én het overeengekomen honorarium.

Je kunt ook werken met een algemeen aannemingscontract. Een aannemingscontract kan betrekking hebben op een eenmalige prestatie, maar het kan ook worden gebruikt voor een langdurige samenwerking. Zo’n contract kan zelfs een wederzijdse opzeggingstermijn vermelden, bij het beëindigen van de samenwerking.

Een aannemingscontract mag je evenwel niet verwarren met een arbeidscontract: het is niet omdat je een langdurige samenwerking hebt met een uitgever of een audiovisuele productiemaatschappij dat er sprake is van ‘werken onder gezag, leiding en toezicht’. Is dat laatste wél het geval, dan ben je aan de slag als ‘schijnzelfstandige’. Je zou dan eigenlijk als loontrekkende in dienst moeten zijn van je opdrachtgever.