You are here

Namen noemen of niet?

Vraag: 
Een Ketnet-presentator is betrapt op het bezit van kinderporno. Schrijven we dan de naam voluit of beperken we ons tot een afkorting?

 

Als enige krant heeft Metro de naam van televisiefiguur Tom Gernaey als Tom G. afgekort. Een lovenswaardige poging om het recht op privacy en het vermoeden van onschuld te vrijwaren, maar wellicht toch té. Gernaey is zonder twijfel een publieke figuur, en wat hem ten laste wordt gelegd, heeft ook relevantie voor zijn rol als Ketnet-gezicht. Bovendien reageerde hijzelf, weliswaar kort maar toch publiekelijk, op de gang van zaken. Ook dat onthief de redacties van een anonimiseringsplicht.