You are here

Freelancen in bijberoep

Vraag: 
Ik werk voltijds bij een communicatiebureau, maar zou graag in nevenberoep freelancen als journalist. Waar moet dat precies worden gemeld: sociale verzekeringskas, btw, inkomensbelastingen? En hoe zit het specifiek met teksten die voor het internet worden gemaakt?

 

Wie in nevenberoep freelancejournalist is, hoeft zich niet aan te sluiten bij een sociaalverzekeringsfonds als zelfstandige in nevenberoep en dus ook geen bijdragen te betalen.

Je moet wel bij een ondernemingsloket een ondernemingsnummer aanvragen, als 'niet-handelsonderneming naar privaat recht', met de Nacebel-code 90.031. En uiteraard moet je wel je inkomsten uit dat nevenberoep aangeven op je belastingaangifte. Daarvoor moet je bij de belastingdienst een bijkomend aangifteformulier (deel 2, vak XVIII baten vrije beroepen) aanvragen, waarop je dan je inkomsten als zelfstandige meldt. Je kunt daar ook je onkosten als zelfstandige melden, indien je niet voor een forfaitaire aftrek van onkosten kiest.

Journalistiek werk met een contract voor uitgave (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden)  is vrijgesteld van btw volgens artikel 44 §3, 3° van het btw-wetboek. Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 15.000 euro, dan val je onder de vrijstelling van btw als 'kleine onderneming' . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).

Op commerciële teksten – zowel in print als voor het internet – moet wel btw worden aangerekend. Het tarief is daar 21%.