You are here

Barema's 2016

De AVBB heeft richttarieven op papier gezet voor schrijvende journalisten, waarbij beklemtoond moet worden dat het om minima gaat. De vergoeding is berekend per regel van 60 tekens, waarbij ook de aard van het werkstuk en de oplage bepalende factoren zijn. Wil je dus weten wat een pagina van 4.000 tekens – een pagina van een nieuwsmagazine, zeg maar - minimaal zou moeten opleveren, dan vermenigvuldig je het onderstaande met ongeveer 67. Let wel: dit zijn richttarieven, ze zijn niet afdwingbaar.

AVBB-adviestarieven per regel van 60 tekens

OPLAGE

minder dan

50.000

van 50.000

tot 100.000

van 100.000

tot 200.000

meer dan

200.000

Bewerking van persberichten, verslag van conferenties,

gemeenteraden, processen

€ 1,25

€ 1,49

€ 1,76

€ 1,97

commentaarstuk, recensie

€ 1,79

€ 2,18

€ 2,59

€ 2,73

reportage, achtergrondverhaal,

interview

€ 1,97

€ 2,41

€ 2,85

€ 3,12

 

Voor foto’s geven we hieronder het adviestarief dat door de fotografenvereniging Sofam wordt gehanteerd:

  OPLAGE

Minder dan

50.000 ex.

Van 50.000

tot 100.000

Van 100.000

tot 200.000

Meer dan

200.000

                            € 95,11

          € 105,53

          € 116,27

                € 126,99

Voor magazines, gespecialiseerde publicaties, ondernemingsbladen en huis-aan-huisbladen, hanteert Sofam volgende tarieven (in euro):

oplage

<15.000

<20.000

<25.000

<50.000

<100.000

<250.000

<500.000

>500.000

¼ p.

92,50

109,03

118,02

144,11

160,64

176,01

192,83

209,07

½ p.

109,03

118,89

132,81

161,80

177,17

193,99

210,81

225,89

1/1 p.

118,02

132,81

144,99

177,17

193,99

210,81

225,89

258,08

2/1 p.

131,94

144,99

161,80

193,99

210,81

226,18

258,08

289,97

cover

160,64

177,17

193,99

226,18

258,08

289,97

323,61

387,69