You are here

Oud-journalisten

In dit dossier enkele facts and figures over oud worden in de (Vlaamse) journalistiek. Ook aandacht voor wat er na de uitval gebeurt: het pensioen en wat daar voor loontrekkende beroepsjournalisten als supplement bijkomt. Het VVJ/AVBB-secretariaat blijft vanzelfsprekend beschikbaar voor elke verdere uitleg.

GRIJze journalisten

Er zijn weer iets meer 50-plussers op de Vlaamse redacties. Van alle loontrekkende beroepsjournalisten haalt 29% de kaap van 50. Een achttal jaar geleden lag dat cijfer nog op om en bij 20%. 

Lees meer

Het ABC van het aanvullend pensioen

Loontrekkende beroepsjournalisten (niet de freelancers) krijgen wanneer ze met pensioen gaan een meer dan aardig extraatje in de vorm van een aanvullend pensioenbedrag. Bij een volledige beroepsloopbaan in de journalistiek gaat het om 1/3 van het gewone pensioen dat erbij komt. Dat veronderstelt dan wel dat de werkgever tegemoet komt aan zijn wettelijke plicht om 3 procent extra sociale bijdrage te betalen aan de RSZ, waarvan 1 procent voor rekening komt van de journalist zelf.

Lees meer