You are here

Persmedewerkers

Sinds 2006 kunnen ook persmedewerkers verbonden aan de algemene nieuwsmedia lid worden van de VVJ. Het gaat om correspondenten die in bijberoep journalistiek werk verrichten voor kranten, magazines en omroepen. Een officiële erkenning zoals de beroepsjournalisten krijgen ze voor de duidelijkheid niet, nationale persdocumenten evenmin. Maar voor een lidgeld van 65 euro kunnen ze wel een beroep doen op de informatievoorziening en service van het VVJ-secretariaat. Alle voordelen op een rij.

AANVRAAGformulier voor het STATUUT VAN PERSMEDEWERKER

Hieronder kan u het aanvraagformulier voor een lidmaatschap als persmedewerker downloaden. Je kan het ingevuld opsturen naar: VVJ - Zennestraat 21, 1000 Brussel of mailen (in PDF of Word) naar info@journalist.be.

Hernieuwing lidkaart voor 2017

Hieronder kan u het aanvraagformulier voor de hernieuwing van uw lidkaart downloaden. Je kan het ingevuld opsturen naar: VVJ - Zennestraat 21, 1000 Brussel of mailen (in PDF of Word) naar info@journalist.be.