You are here

Changing Media Seminar

Datum: 
27 april 2017 10:00

De digitalisering én het veranderend media/leesgedrag heeft de gedrukte media en hun verdienmodel in een 'noodtoestand' gebracht. Gekende werkwijzen bleken steeds minder soelaas te brengen. De uitgeefsector diende zich heruit te vinden : aanpassen of verdwijnen. 

Niettegenstaande het marktaandeel van de uitgevers sterk geslonken is in het totale mediagebruik, blijft de veerkracht van de uitgevers verrassend groot.

En die veerkracht is cruciaal om content, het echte kapitaal van elk uitgeefbedrijf, adequaat te vermarkten. 

 

Blijft de vraag hoe het adequaat vermarkten van content, onafhankelijk van medium of platform, omgezet kan worden in een haalbaar verdienmodel.   

 

Graag wil ik uw aandacht vestigen op dit boeiend Changing Media Seminar die enerzijds toont hoe Belgische uitgevers (The Bulletin, Rekad uitgeverij, Flair en Gondola Group) omgaan/omgegaan zijn met deze uitdaging, anderzijds geeft keynote speaker Andy Cowles, via zijn presentatie "What works now

- Four trends and a thruth", ons een inkijk hoe hiermee in de Angelsaksische landen is omgegaan.