IN HET NIEUWS

18 juli 2014
In volle vakantieperiode legt Mediahuis aan freelancejournalisten nieuwe contracten voor. Daarbij wordt druk om deze te ondertekenen niet geschuwd. Nochtans valt op de nieuwe regeling heel wat aan te merken, onder meer wat de slechte vergoedingen en auteursrechten betreft. De VVJ raadt alle betrokken journalisten dan ook aan om voorlopig niet te tekenen.

2 juli 2014
De VVJ - AVBB heeft een Memorandum met desiderata klaar voor de nieuwe parlementen en regeringen. Titel: Voor beter nieuws via kwaliteitsvolle en onafhankelijke journalistiek. Het leidmotief is dat de nieuwsmedia voor nooit geziene uitdagingen staan, en dat ook de diverse overheden een rol kunnen spelen bij het aanpakken daarvan.

1 juli 2014
Clint.be mag dan toch een artikel publiceren over advocate Griet Cnudde, bekend als 'overlastadvocaat'. Eerder oordeelde de voorzitter van de Antwerpse rechtbank op eenzijdig verzoek van Cnudde dat het artikel moest verwijderd worden.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek bij LA Times

"Journalistiek is en blijft handwerk."