IN HET NIEUWS

23 oktober 2014
De FOD Financiën publiceerde op woensdag 22 oktober dan toch een lang verwachte circulaire over de wijze waarop journalisten gebruik kunnen maken van het fiscale voordeelregime voor auteursrechten.

3 oktober 2014
Vandaag, 3 oktober, organiseert de Vlaamse Overheid een Open Datadag. Het is de bedoeling verdere stappen te zetten in de ontsluiting van de gigantische informatiehoeveelheid waarover de overheidsdiensten beschikken. Dat is ook voor journalisten van bijzonder belang. www.vlaanderen.be/facilitairbedrijf

18 juli 2014
In volle vakantieperiode legt Mediahuis aan freelancejournalisten nieuwe contracten voor. Daarbij wordt druk om deze te ondertekenen niet geschuwd. Nochtans valt op de nieuwe regeling heel wat aan te merken, onder meer wat de slechte vergoedingen en auteursrechten betreft. De VVJ raadt alle betrokken journalisten dan ook aan om voorlopig niet te tekenen.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek bij LA Times

"Journalistiek is en blijft handwerk."