IN HET NIEUWS

25 juli 2016
De Turkse overheid heeft aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen 42 journalisten. Of er al aanhoudingen gebeurden is voorlopig niet duidelijk.

20 juli 2016
De federale Ministerraad heeft vandaag een reeks aanpassingen aan de wet op de inlichtingendiensten goedgekeurd, maar niet de aanvankelijk geplande wijziging die deze diensten meer armslag moest verlenen ten aanzien van beroepsjournalisten.

19 juli 2016
Eind september reikt de Stichting Verhalende Journalistiek de eerste Narratieve Beurs uit. De beurs bedraagt € 4.000,- voor het beste idee voor een verhalend journalistieke podcast. We roepen journalisten op om voor 1 september hun idee voor een verhalende podcast in te dienen.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek

"Journalistiek is en blijft handwerk."