IN HET NIEUWS

27 april 2017
Op 26 april kende Reporters sans Frontières België een mooie negende plaats toe op de wereldranglijst van de persvrijheid. Net die dag voerde justitie opnieuw een reeks huiszoekingen uit bij BBI-ambtenaren die informatie naar de pers zouden hebben gelekt. Een analyse.

25 april 2017
De VVJ en de Vlaamse uitgevers hebben met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën een akkoord bereikt over het fiscaal statuut van de vergoedingen die nieuwsmedia betalen aan freelancejournalisten voor de overdracht van auteursrechtelijke bijdragen. Volgens deze ‘ruling’ wordt de helft van de vergoeding beschouwd als gewone ‘baten’, de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’, waarop een specifiek fiscaal regime van toepassing is. De 50/50 regeling geldt voor zowel freelancers in hoofd- als in bijberoep. Ze treedt in werking op 1 juli 2017.

13 april 2017
Leden van de VVJ kunnen aan een voordeliger tarief (-10%) deelnemen aan de jaarlijkse Dataharvest conferentie in de Thomas More Hogeschool van Mechelen.

Raak gezegd

Midden-Oostenspecialist Jens Franssen (VRT) in De Journalist

Wij zijn pionnen geworden. Jaren geleden kon je nog via tussenpersonen een interview versieren met topmensen van Al Qaida. Vandaag is het uitgesloten om met jihadisten van terreurgroepen te praten. Zodra je in hun buurt komt, ben je een gijzelaar.

persdocumenten persdocumenten