IN HET NIEUWS

22 mei 2015
Journalisten uit oorlogs- of conflictgebieden kunnen één tot drie maanden op adem komen in Berlijn. Een initiatief van Reporters zonder Grenzen en de Duitse taz Panter Stichting.

13 mei 2015
De Raad van Bestuur van de VVJ heeft Kris Van Haver van De Tijd aangeduid als waarnemend voorzitter.

11 mei 2015
Bij het invullen van de belastingaangifte worden journalisten telkens weer met enkele specifieke vragen geconfronteerd. De VVJ verstrekt aan haar leden advies op maat.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek bij LA Times

"Journalistiek is en blijft handwerk."