IN HET NIEUWS

17 augustus 2016
Minister van Media Sven Gatz roept kleine mediabedrijven, organisaties en starters op om innovatieve nieuwsmediaprojecten in te dienen. De toegekende subsidie voor geselecteerde projecten bedraagt maximaal 80 procent van de vooropgestelde projectkosten, met een maximum van 50.000 euro per project.

25 juli 2016
De Turkse overheid heeft aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen 42 journalisten. Of er al aanhoudingen gebeurden is voorlopig niet duidelijk.

20 juli 2016
De federale Ministerraad heeft vandaag een reeks aanpassingen aan de wet op de inlichtingendiensten goedgekeurd, maar niet de aanvankelijk geplande wijziging die deze diensten meer armslag moest verlenen ten aanzien van beroepsjournalisten.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek

"Journalistiek is en blijft handwerk."