IN HET NIEUWS

3 oktober 2014
Vandaag, 3 oktober, organiseert de Vlaamse Overheid een Open Datadag. Het is de bedoeling verdere stappen te zetten in de ontsluiting van de gigantische informatiehoeveelheid waarover de overheidsdiensten beschikken. Dat is ook voor journalisten van bijzonder belang. www.vlaanderen.be/facilitairbedrijf

18 juli 2014
In volle vakantieperiode legt Mediahuis aan freelancejournalisten nieuwe contracten voor. Daarbij wordt druk om deze te ondertekenen niet geschuwd. Nochtans valt op de nieuwe regeling heel wat aan te merken, onder meer wat de slechte vergoedingen en auteursrechten betreft. De VVJ raadt alle betrokken journalisten dan ook aan om voorlopig niet te tekenen.

2 juli 2014
De VVJ - AVBB heeft een Memorandum met desiderata klaar voor de nieuwe parlementen en regeringen. Titel: Voor beter nieuws via kwaliteitsvolle en onafhankelijke journalistiek. Het leidmotief is dat de nieuwsmedia voor nooit geziene uitdagingen staan, en dat ook de diverse overheden een rol kunnen spelen bij het aanpakken daarvan.

Raak gezegd

Her en der reageren mediaprofessionals op een experiment met robotjournalistiek bij LA Times

"Journalistiek is en blijft handwerk."